tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Slávnostné ukončenie školského roku; odovzdávanie vysvedčení; rozhlasová relácia tried.uč.+ PK spoloč.-(nástup 8,00h na školskom dvore)

Dátum a čas:29/06/2018 CelodennáČo nás ešte čaká?