Slávnostné ukončenie školského roku; odovzdávanie vysvedčení; rozhlasová relácia tried.uč.+ PK spoloč.-(nástup 8,00h na školskom dvore)

Dátum a čas:29/06/2018 CelodennáČo nás ešte čaká?