tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Elektronická prihláška žiakov na EČ a PFIČ MS v ŠVSBB do 30.10.2017

Dátum a čas:01/10/2017 - 30/10/2017 Celodenná



Čo nás ešte čaká?