Týždeň kariéry na OA : 2. – 6. decembra 2019

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a podporiť nové iniciatívy v tejto oblasti.

Tento rok bola iniciatíva rozdelená do 4 oblastí:                                                                        

  1. Zodpovedný zamestnávateľ
  2. Moderná škola
  3. Úrad pre ľudí
  4. Inkluzívny neziskový sektor

Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít a spolu so zamestnancami firmy Telekom Slovensko sme pripravili pre našich študentov zaujímavé workshopy. Workshopov sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, ktorí si mohli vyskúšať rôzne aktivity na precvičenie a zdokonalenie komunikačných zručností.

Pre žiakov 4. a 5. ročníka v rámci Dňa otvorených dverí sa uskutočnil zaujímavý workshop zameraný na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Študenti si mohli pripraviť životopisy pre budúceho zamestnávateľa, vyskúšali si prípravu na výberový pohovor, precvičili si komunikačné zručnosti a tí najšikovnejší boli aj odmenení. Ohlasy žiakov boli veľmi pozitívne.

Ďakujeme Telekomu Slovensko za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.