Triedy a študijné odbory v školskom roku 2019/2020

6317 M obchodná akadémia

I.A, I.B

II.A, II.B

III.A, III.B

IV.A, IV.B

 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

I.G, I.H

II.G, II.H

III.G, III.H

IV.G

V.G