tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2019/2020

6317 M obchodná akadémia

I.A, I.B

II.A, II.B

III.A, III.B

IV.A, IV.B

 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

I.G, I.H

II.G, II.H

III.G, III.H

IV.G

V.G