Toulouse 2015

8.júna 2015 sa 10 žiaci našej školy vrátili z kultúrno-jazykovej exkurzie do francúzskeho mesta Toulouse, kde sa konal 29. ročník medzinárodného festivalu detských a študentských divadelných súborov pod názvom Eclairs de scène. Okrem nás a domácich účastníkov sa predstavili aj súbory z Egypta, Moldavska, Rumunska, Arménska, Gruzínska, Poľska a Ruska.

Prípravy na festival sme začali už v októbri 2014, kedy nám festivalový výbor oznámil prijatie, a pokračovali až do odchodu  do Francúzska 30.05. Cestou tam sme využili celodennú prestávku v Monaku, kde sme sa aj kúpali v mori, na ďalšej ceste sme sa zastavili v Carcassonne, stredovekom mestečku medzi hradbami. Festival začal slávnostným otvorením, na ktorom festivalový výbor predstavil zúčastnené divadelné skupiny. Naši žiaci prezentovali hru Kráska a zviera dnes a vystúpenie malo veľký úspech. Režisérom predstavenia bol Mgr.Art. Peter Palik, PhD., s ktorým sme spolupracovali už pri predchádzajúcej účasti na FITE v r. 2011. Na záverečnom odovzdávaní ocenení festivalová komisia vyzdvihla originálnu vizuálnosť predstavenia a tvorivé prepojenie rozprávkového motívu so svetom citov, túžob a vzťahov  dnešnej mládeže. Niektorí žiaci bývali v rodinách, čo im umožnilo rozvinúť svoje jazykové schopnosti vo francúzštine. Deň pred odchodom sme boli na celodennom výlete v Lurdoch, svetoznámom pútnickom mestečku.

Pri návrate všetci účastníci vyjadrili radosť z úspechu a z toho, že bohatý program exkurzie v nich zanechal trvalé spomienky. V škole sa poďakovali p.riaditeľke za podporu tejto exkurzie, ktorú so žiakmi uskutočnila Mgr. J. Skotnická už po šiesty raz.