Termíny konania MS v školskom roku 2018/2019

Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Termíny konania EČ a PFIČ MS

12. marca 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
13. marca 2019 (streda) – cudzie jazyky
14. marca 2019 (štvrtok) – matematika

Praktická časť odbornej zložky: 15. – 17. apríla 2019

Ústne maturitné skúšky:  20. – 24. mája 2019

Pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

Termíny konania EČ a PFIČ MS

12. marca 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

Ústne maturitné skúšky zo SJL:  20. – 21. júna 2019