Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: Ing. Pevná Ľubica 7075911
Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926
Mgr. Eliášová Andrea 7075913
JUDr. Tomaníčková Jana 7075913
Výchovný a karérový poradca: Ing. Kolmanová Darina 7075929, 7075922
Sekretariát školy: Sidorová Mária 7075910
Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912
Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927
Ústredňa: Babišová Eva 7075920
Mgr. Adamík Juraj 7075921
Mgr. Baltová Jaroslava 7075917
PhDr. Buriličevová Anna 7075917
Mgr. Capáková Katarína 7075931
Ing. Cedzová Miriam 7075915
PhDr. Drizgová Anna 7075915
Mgr. Ďuríková Monika 7075921
Ing. Fojcíková Renáta 7075932
Mgr. Ftoreková Eva 7075917
Ing. Andrea Hlačinová 7075922
Mgr. Hlivják Valentín 7075921
Mgr. Hubená Martina 7075925
Ing. Jamborová Ľubica 7075916
Ing. Kapustová Silvia 7075922
Ing. Kochláňová Dagmar 7075922
Ing. Kolmanová Darina 7075922
Mgr. Konárik Ján 7075918
Ing. Konečná Katarína 7075915
Ing. Kostolná Michaela 7075931
Mgr. Koštialová Mária 7075915
Ing. Križová Oľga 7075930
Ing. Kubalová Blanka 7075923
PaedDr. Kulichová Lenka 7075924
Mgr. Lacková Katarína 7075930
PhDr. Lehotská Zdenka PhD. 7075915
Ing. Mikáčová Anna 7075923
Mgr. Mošatová Adriana 7075925
Ing. Pevná Jana 7075924
Mgr. Rádiková Ivana 7075917
Ing. Rybáriková Beata 7075916
Mgr. Skotnická Janka 7075915
Technik VYT: Ing. Teichgrabová Janka 7075928
Ing. Zrebný Rudolf 7075932