tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: Ing. Pevná Ľubica 7075911
Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926
  Mgr. Eliášová Andrea 7075913
  JUDr. Tomaníčková Jana 7075913
Výchovný poradca: Ing. Kolmanová Darina 7075929
Sekretariát školy: Sidorová Mária 7075910
Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912
Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927
Ústredňa: Babišová Eva 7075920
  Mgr. Adamík Juraj 7075921
  Mgr. Baltová Jaroslava 7075917
  PhDr. Buriličevová Anna 7075917
  Ing. Cedzová Miriam 7075923
  PhDr. Drizgová Anna 7075915
  Mgr. Ďuríková Monika 7075921
  Ing. Fojcíková Renáta 7075932
  Mgr. Ftoreková Eva 7075917
  Ing. Hlačinová Andrea 7075922
  Mgr. Hlivják Valentín 7075921
  Mgr. Hubená Martina 7075925
  Ing. Jamborová Ľubica 7075916
  Ing. Mgr. Janeková Katarína 7075915
  Ing. Kapustová Silvia 7075922
  Ing. Kochláňová Dagmar 7075922
  Mgr. Konárik Ján 7075918
Koordinátorka prevencie: Ing. Konečná Katarína 7075923
  Ing. Kostolná Michaela 7075931
  Ing. Križová Oľga 7075930
  Ing. Kubalová Blanka 7075918
  PaedDr. Kulichová Lenka 7075924
  Mgr. Labajová Jana 7075925
  Mgr. Mošatová Adriana 7075925
  Ing. Pevná Jana 7075924
  Mgr. Rádiková Ivana 7075917
  Mgr. Rožek Martin 7075915
  Ing. Synáková Lenka 7075932
  PaedDr. Truchlíková Zdenka 7075931
  Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M 7075923
  Ing. Zrebný Rudolf 7075932
  Alan J. Davis 7075915
Technik VYT: Ing. Hauer Michal 7075928