,,Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“

Dňa 18. decembra 2015 sa na našej Obchodnej akadémii konala skúšobná maturita zo slovenského jazyka. Vianočné testy boli pripravené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v systéme e-Test a konali sa on-line formou. Všetci zúčastnení boli prekvapení, pretože už teraz mohli pocítiť na vlastnej koži, čo ich čaká v marci. Táto skúška trvala 45 minút a obsahovala 20 otázok. V teste boli úryvky, ktoré boli trošku dlhšie a žiak si ich musel prečítať viackrát, aby sa dostal k správnej odpovedi. Po ukončení tohto testu prišiel okamžitý výsledok, ktorý prekvapil nie len samotných žiakov, ale aj učiteľov. Priemer výsledku sa pohyboval od 70 do 80 percent, čo je veľmi dobre. Pri tejto skúške sme mohli vidieť aj to, či  ovládame čitateľskú gramotnosť a či vieme odpovedať správne na otázky k textom. Osemnásty deň decembra sa zapíše u nás žiakov ako  „cvičisko“ a dúfame, že sa nám bude dariť aj v marci na „bojisku“.

Terézia Dvorská, IV.A