Domov KONTAKTY

Súťaž „Naj účtovník III. ročník“

Tak ako predchádzajúci školský rok, tak aj tentokrát sa uskutočnila súťaž o najšikovnejšieho účtovníka/účtovníčku na našej škole. Prebehli dve súťažné kolá. Prvého – triedneho kola školskej súťaže, ktoré sa konalo v januári 2018 sa zúčastnili všetci žiaci tretieho ročníka OA, a to triedy III. A, III. B a III. C.

Tí najlepší z každej triedy sa pripravovali na druhé kolo, v ktorom sa malo ukázať, kto je ten „Naj“. Do druhého kola postúpili štyria žiaci z každej triedy. V piatok 6. apríla 2018 si zmerali svoje sily v riešení rôznych náročných úloh z podvojného účtovníctva. Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať v zostavenej písomnej práci, bol 100.

Výsledky súťaže boli oficiálne vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla. Zablahoželať súťažiacim, odovzdať im diplomy a skvelé ceny prišla tiež riaditeľka školy Ing. Ľubica Pevná, zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Marta Berešíková a vedúca predmetovej komisie UČT Ing. Oľga Križová.

Naša účtovnícka elita:

P. č. Priezvisko Meno Počet bodov Trieda
1. Kupčuliaková Marianna 97,5 III. B/2. skupina
2. Brozová Denisa 93,0 III. A/1. skupina
3. Ondrejíčková Zuzana 92,0 III. C/2. skupina

 

Ostatní zúčastnení súťažiaci, ktorí sa prepracovali až do druhého kola:

Labošová Veronika
Ďungelová Petra
Brezinová Barbora
Kollárová Slávka
Balážová Barbora
Vnuková Markéta
Majerová Denisa
Jankula Martin
Bukovinská Simona

Sponzorom cien bola firma KROS, a. s., ktorá spolupracuje s Obchodnou akadémiou Žilina. Veríme, že tieto krásne ceny boli výbornou motiváciou pre našich súťažiacich, aby nestratili tú chuť a zanietenie, s akou pracujú na hodinách účtovníctva.

Ing. Blanka Kubalová
Ing. Michaela Kostolná