Študentský časopis

Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov.