Domov KONTAKTY

Stretnutie bankárov OA a VIII. A CZŠ

Dňa 19. apríla boli bankári hosťami na základnej škole. aby po tretíkrát „odučili“ žiakov tejto školy poslednú tému z pojmov a javov finančnej gramotnosti. Oboznamovali o pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk – presnejšie o vkladových a úverových produktoch. Prostredníctvom testov v úvode stretnutia si overili, aké vedomosti žiaci doteraz majú. Na začiatku boli testy vyplnené málo alebo nesprávne. Nasledovala „výuka“.  Bankári cez obrazové pomôcky a novinku – inštruktážne videá, zoznámili žiakov s vkladmi, úvermi, úverovou zmluvou, úverovými princípmi… a pod.  V závere žiaci vyplnili tajničku z pojmov finančníctva ako aj osemsmerovku – v ktorej boli všetci úspešní. Nasledovalo opätovné testovanie. Vyplnenie testov dopadlo výborne. Žiaci boli schopní po hodine a pol získať vedomosti a vpísať ich do odpovedí testu, ktoré boli správne.

V úplnom závere stretnutia Ing. Renáta Fojcíková poďakovala bankárom za zvládnutie ich role „učiteľa“. Taktiež ôsmakom za ich chuť získavať nové vedomosti. S riaditeľom školy Mgr. Radoslavom Kačurom  rozdali certifikáty o absolvovaní kurzu finančnej gramotnosti. Atmosféru stretnutia približuje galéria fotografií.

Ing. Renáta Fojcíková
lektorka kurzu