Stredoveké banské mestá – Banská Štiavnica

Banská Štiavnica patrí medzi významné banské mestá Európy. Najstaršie písomné doklady o ťažbe kovov pochádzajú z 11. storočia. Vrchol banského podnikania bol zaznamenaný v 15. a 17. storočí, kedy sa v okolí mesta ťažilo zlato a striebro. Medzi zaujímavé objekty Banskej Štiavnice patria gotické a renesančné meštianske domy a historické stavebné pamiatky Starý Zámok (Mestský hrad) a Nový Zámok, ktoré sa využívajú od roku 1900 pre potreby Slovenského banského múzea.

Banska-StiavnicaDňa 16. júna 2015 sa žiaci I.C a III.A zúčastnili odbornej exkurzie z dejepisu s názvom „Stredoveké banské mestá“, ktorá bola tematicky zameraná na poznávanie Banskej Štiavnice a jej okolia. Žiaci navštívili Slovenské banské múzeum – Starý zámok (expozícia baníctva, kováčstva a streleckých terčov) a Nový zámok (expozícia protitureckých bojov na Slovensku). Najzaujímavejšou časťou exkurzie bola prehliadka štôlne Bartolomej, ktorá je hlavným dopravným, vetracím a odvodňovacím banským dielom podzemného skanzenu Banského múzea v prírode. Prehliadková trasa zahŕňala banské diela z obdobia 17. až 19. storočia a staré banské nástroje a zariadenia.