tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Šport v regióne 2018

V rámci výzvy Nadácie Kia Motors Slovakia v grantovom programe „Šport v regióne 2018“ bol škole schválený príspevok pre jej projekt s celkovou podporenou sumou 2000 Eur. Cieľom tohto projektu je podpora zdravého životného štýlu detí a mládeže, sprístupňovanie rekreačných aktivít pre deti a mládež, podpora domácich športových pretekov a turnajov a tiež zlepšenie príležitostí pre mladé talenty. Snahou vedenia školy ako i vyučujúcich telesnej a športovej výchovy je zatraktívniť pre žiakov vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy, motivovať ich k pohybovým aktivitám. Súčasťou aktivít projektu budú okrem iného aj exhibičné tréningy učiteľov a súťaže žiakov proti učiteľom. Nadácii Kia Motors Slovakia ďakujeme a tešíme sa, že takýmto spôsobom budeme môcť aj my prispieť k uplatňovaniu zdravšieho štýlu života žiakov našej školy.