tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Spolupráca so spoločnosťou Poradca podnikateľa

V tomto školskom roku sa Obchodnej akadémii podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Poradca podnikateľa, ktorá je uznávanou autoritou v oblasti poskytovania ekonomických a právnych informácií formou odborných periodických publikácií, odborných kníh, komunitných internetových portálov, vzdelávania a poradenstva.

V rámci spolupráce majú pedagógovia a žiaci našej školy plný prístup k portálom www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk, ktoré sú zamerané na aplikáciu legislatívy do bežnej praxe. Pedagógovia a žiaci tak získali cenný zdroj informácií pre výučbu v predmetoch teoretického a praktického odborného vzdelávania.