Domov KONTAKTY

Second-hand days

V apríli sa na našej škole uskutočnili tzv. Second-hand days. Táto akcia sa uskutočnila v rámci projektu programu Etwinning s názvom Fast Fashion Awareness, v ktorom sú zapojení žiaci II.H a III.G tried bilingválneho štúdia a prebiehala súbežne aj na partnerských školách v Turecku, Francúzsku a Taliansku.

Keďže sa naši študenti v rámci projektu zaoberajú myšlienkami recyklácie a opätovného použitia oblečenia, namiesto toho aby skončilo v koši alebo na skládke, s chuťou sa pustili do organizovania tejto milej a zmysluplnej akcie. Žiaci našej školy mohli vo vybrané dni priniesť ľubovoľné oblečenie, ktoré už nenosia alebo ktoré chcú darovať iným.Každý, kto tak urobil, dostal aj sladkú odmenu. Vďaka iniciatíve študentov sa podarilo vyzbierať úctyhodných 23 vriec oblečenia, ktoré sa prerozdelilo medzi centrum pre utečencov z Ukrajiny a centrum pre týrané ženy a deti.

Ešte raz veľká vďaka všetkým študentom našej školy, ktorí sa do tejto akcie zapojili!

PaedDr. Katarína Capáková