Domov KONTAKTY

Rok čitateľskej gramotnosti

Ministerstvo školstva SR v rámci Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti.  Nesie sa v duchu hesla  „Myslenie je pohyb“. Pri jeho tvorbe vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity neprinášajú iba pozitívne účinky na telesný rozvoj a zdravie. Šport prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie s porozumením si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Preto je naším cieľom prehlbovať u žiakov záujem o čítanie.  Prostredníctvom aktivity „Práve čítam“ si môžu žiaci odporučiť dobrý knižný titul, ktorý dokáže zaujať mladého čitateľa. Veď kniha je už stáročia dobrý priateľ človeka. Len kniha môže poskytnúť jedinečný a nezabudnuteľný zážitok, rozvíja našu slovnú zásobu a komunikačné zručnosti človeka. Nie je dôležité prečítať množstvo kníh. Dôležité je, aby sme im skutočne porozumeli.

Máš teda aj ty práve rozčítanú nejakú knihu? Nenechaj si to pre seba a pridaj sa k ostatným ! :)

dav


 

dav

dav