Domov KONTAKTY

Publikácia EUFin

Výsledky výskumu, ktorý sa realizoval v prvom roku projektu v zúčastnených krajinách (v Belgicku, Estónsku, Taliansku, Holandsku a Slovensku), obsahuje  publikácia „Finančné vzdelávanie – súčasné postupy a budúce výzvy“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Waxmann. Okrem toho publikácia poskytuje komplexný prehľad akademickej literatúry o finančnej gramotnosti.

Vo svete, kde sa jednotlivci stávajú čoraz viac zodpovednými za svoj finančný blahobyt a kde sa zvyšuje zložitosť finančných trhov a produktov, sa finančné vzdelávanie stáva rozhodujúcim. Hoci je dobre prijaté zavedenie finančného vzdelávania do povinného vzdelávania, neexistuje konsenzus o optimálnom spôsobe implementácie finančného vzdelávania.

180 strán, brožúra: 29,90 €
ISBN 978-3-8309-4063-0
Elektronická forma: 26,99 €
ISBN 978-3-8309-9063-5
www.waxmann.com/buch4063