Projekt v nemeckom Dillingene

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vypísalo konkurz na týždenný pobyt v nemeckom Dillingene v rámci projektu: „Optimalizácia vyučovacieho procesu v multikultúrnej spoločnosti“, pre učiteľov z Českej a Slovenskej republiky. Do tohto projektu sa prihlásili učitelia z celého Slovenska a medzi nimi aj ja,  z našej Obchodnej akadémie v Žiline. Po úspešnom absolvovaní konkurzu som vybratá spolu s ďalšími 9 účastníkmi zo Slovenska.

Kurz organizovala Akadémia pre vzdelávanie učiteľov v Dillingene, v čase letných prázdnin v termíne od 09.07.2018  do  13.07.2018. Program študijného pobytu po stránke obsahovej bol veľmi zaujímavý a podnetný. Zameraný bol na výučbu nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka vo využívaní mimoškolských aktivít, nadobúdanie rečových zručností  prostredníctvom pohybových aktivít a  základy metodiky a didaktiky s praktickými gramatickými cvičeniami. Súčasťou programu bola taktiež návšteva nádherného Mníchova, prehliadka mesta a program vo vydavateľstve HUEBER, s prezentáciou nových učebníc.

A čo som si odniesla ja?  Tak predovšetkým pekné priateľské vzťahy, ktoré som nadviazala s kolegami nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky , výmenu názorov na výuku cudzích jazykov, spoločných a rovnakých problémov, s ktorými bojujeme, poučný a pracovný týždeň plný zaujímavých aktivít a úprimnej snahy odovzdať nám maximum vedomostí a znalostí zo strany nemeckých kolegov. Ukázali nám a otvorili pre nás nový – iný pohľad do súčasnej reality multikultúrneho školského systému v Bavorsku. Určite každý z nás si odniesol tie informácie, ktoré ho najviac oslovili a využije ich vo svojej pedagogickej praxi.

Po skúsenosti z účasti na tomto, zaujímavom projekte, by som dopriala každému učiteľovi nemeckého jazyka , aby sa mal možnosť takéhoto podnetného projektu zúčastniť.

Spracovala:  PhDr. Anna Drizgová,

účastníčka projektu v Dillingene