tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Projec(k)t(y)

V rámci predmetu projektybilingválnom študijnom odbore Obchodná akadémia žiaci pracujú na rôznych projektoch a zadaniach (PPT prezentácie, videá, informačné materiály)  týkajúcich sa života okolo nás, pričom výučba prebieha v anglickom jazyku. Výhodou je, že sa súbežne zdokonaľujú hneď v niekoľkých predmetoch (anglický jazyk, informatika, etika, svet práce a komunikácie) a pritom majú možnosť naplno využiť svoju predstavivosť a fantáziu. Nech sa páči, posúďte sami:

PaedDr. Katarína Capáková

Prezentácie:

 

 

 

Videá:

 

 

 

Rôzne:

 

View Fullscreen

 

View Fullscreen