Prijímacie skúšky z ANJ – ukážkové testy

Prijímacie skúšky – bilingválne štúdium – ukážkový test vo formáte pdf