PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021.

View Fullscreen