Domov KONTAKTY

Premena oddychovej zóny

Po dlhých mesiacoch dištančného vzdelávania sme sa opäť vrátili do našej školy a prišiel čas na aktivity, ktoré sme konečne mohli zrealizovať. Jedna z nich bola vynoviť, zrekonštruovať a hlavne skrášliť prostredie jednej z našich oddychových zón.

Plán vyšiel na jednotku a okrem 4 dní na „pracovisku“ sme zažili aj mnoho zábavy a opäť viac sa zblížili. Cez plevanie trávy, obíjanie starej omietky, navezenie nových kamienkov, až po kreatívne maľovanie stien, sme sa dopracovali k finálnemu výsledku.

Posledné školské dni tu okrem členov žiackej školskej rady trávili čas i žiaci z rôznych tried a každý priložil svoju ruku k dielu. Niektorí dokonca doslova, keď im neprekážalo sa trochu zašpiniť a otlačiť si obrysy svojich rúk, ktoré teraz zdobia jednotlivé steny.

Veríme, že vynovená „oddychovka“ bude pre vás príjemným miestom a občas sem zavítate napríklad počas prestávok, či po ťažkej písomke. My sa z výsledku veľmi tešíme a zároveň ďakujeme každému, kto za nami prišiel, pomohol nám, či poradil.

Sofia Čikotová, II.H