tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná

Zástupkyne riaditeľky:

pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková

pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová

pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková

Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka prevencie: Ing. Konečná Katarína

Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová

Predmetové komisie:

P.č. Názov predmetovej komisie

Predmety

Členovia PK

Vedúci predmetovej komisie:
1. PK spoločensko-vedného vzdelávania

SJL, FRJ, ETV, NAV, DEJ, OBN

Mo, Kch, Dr,  Lb, Le, To

Mgr. Mošatová   
2. PK anglického jazyka

ANJ, OPA

Ďu, Ba, Kč, La, Ra, To, Ce, Ow, Va, Wo

Mgr. Ďuríková
3. PK nemeckého jazyka a ruského jazyka

NEJ, OPN, RUJ

Ft, Bu, Dr, Hv

Mgr. Ftoreková
4. PK matematiky a aplikovanej informatiky

MAT, API

El, Kn, Pv, Zr, Bš, Hb

Mgr. Konárik
5. PK prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy

BIE, HOG, TŠV

Ad, Hb, Hv

Mgr. Hubená
6. PK teoretického odborného vzdelávania

EKP, UME, PRN, BAN, TOV

Ce, Fo, Ha, Ja, Kl, Kt, To, Va

Ing. Fojcíková
7. PK praktického odborného vzdelávania I.

UČT, CVU, DAS, HOV, PRA, UFO

Bš, Ki, Kp, Ko, Kb, Kt, Pe, Ry, Sy, Ja

Ing. Križová
8. PK praktického odborného vzdelávania II.

ADK, SPK, CFP

Ja, Kb, Le, Ha, Kl, Kp, Kt, Sy

Ing. Jamborová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj Triedny učiteľ triede:  IV.B
Mgr. Baltová Jaroslava Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.A
Ing. Berešíková Marta  
PhDr. Buriličevová Anna  
Ing. Cedzová Miriam Triedny učiteľ triede: II.G
PhDr. Drizgová Anna Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.B
Mgr. Ďuríková Monika Triedny učiteľ triede: IV.A
Mgr. Eliášová Andrea  
Ing. Fojcíková Renáta Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.B
Mgr. Ftoreková Eva Triedny učiteľ triede: I.A
Ing. Hlačinová Andrea Triedny učiteľ triede:  II.B
Mgr. Hlivják Valentín Triedny učiteľ triede:  IV.C
Mgr. Hubená Martina Zastupujúci triedny učiteľ triede: II.G – materiály pre študentov
Ing. Jamborová Ľubica Triedny učiteľ triede:  III.C
Ing. Kapustová Silvia  
Ing. Kochláňová Dagmar Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.A
Ing. Kolmanová Darina Triedny učiteľ triede: III.B
Mgr. Konárik Ján Triedny učiteľ triede: III.A
Ing. Konečná Katarína Triedny učiteľ triede: I.G
Ing. Kostolná Michaela Triedny učiteľ triede: I.B
Ing. Križová Oľga Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.C
Ing. Kubalová Blanka Triedny učiteľ triede: II.A
PaedDr. Kulichová Lenka Triedny učiteľ triede: III.G
Mgr. Labajová Jana Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.H
Mgr. Lacková Katarína Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.C
PhDr. Lehotská Zdenka, PhD.  
Mgr. Mošatová Adriana Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.A – materiály pre študentov
Ing. Pevná Janka Triedny učiteľ triede: I.H
Ing. Pevná Ľubica  
Mgr. Rádiková Ivana Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.G
Ing. Rybáriková Beata  
Ing. Synáková Lenka Zastupujúci triedny učiteľ triede: II.B
JUDr. Tomaníčková Jana  
Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.G
Ing. Zrebný Rudolf Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.C
Owen James  
Worsfold Sara