tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy

Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková

Zástupkyne riaditeľky:

pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková

pre všeobecnovzdelávacie predmety: Ing. Darina Kolmanová

pre odborné predmety: Mgr. Monika Ďuríková

Výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek

Koordinátor prevencie: Mgr. Martin Rožek

Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová

P.č. Názov predmetovej komisie    

Predmety

Členovia PK

Vedúci predmetovej komisie:
1. PK spoločensko-vedného vzdelávania   

SJL, FRJ, ETV, NAV, DEJ, OBN

Dr, Kch, Lb, Mo, To

Mgr. Mošatová  
2. PK anglického jazyka   

ANJ, OPA

Aj, Ba, Ce, Ďu, Jn, Kč, Ra, Ro, To, Va

Mgr. Ďuríková
3. PK nemeckého jazyka a ruského jazyka   

NEJ, OPN, RUJ

Bu, Dr, Ft, Hv, Tr

Mgr. Ftoreková
4. PK matematiky a aplikovanej informatiky   

MAT, API

Bš, El, Kn, Pv, Zr

Mgr. Konárik
5. PK prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy   

BIE, HOG, TŠV

Ad, Hb, Hv, Tr

Mgr. Hubená
6. PK teoretického odborného vzdelávania   

EKP, UME, PRN, BAN, TOV

Ce, Fo, Ha, Jn, Kl, To, Va

Ing. Fojcíková
7. PK praktického odborného vzdelávania I.   

UČT, CVU, DAS, HOV, PRA, UFO

Bš, Ja, Kp, Ki, Ko, Kt, Kb, Pv, Pe, Sy

Ing. Križová
8. PK praktického odborného vzdelávania II.   

ADK, SPK, CFP, IMA

Ha, Ja, Kp, Kl, Kt, Kb, Sy, Zr

Ing. Jamborová

Predmetové komisie:

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.G
Mgr. Baltová Jaroslava Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.A
Ing. Berešíková Marta  
PhDr. Buriličevová Anna Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.A
Ing. Cedzová Miriam Triedny učiteľ triede: III.G
PhDr. Drizgová Anna Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.H
Mgr. Ďuríková Monika Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.G
Mgr. Eliášová Andrea  
Ing. Fojcíková Renáta Triedny učiteľ triede: I.B
Mgr. Ftoreková Eva Triedny učiteľ triede: II.A
Ing. Hlačinová Andrea Triedny učiteľ triede:  III.B
Mgr. Hlivják Valentín Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.B
Mgr. Hubená Martina Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.B – materiály pre študentov
Ing. Jamborová Ľubica Triedny učiteľ triede:  IV.C
Ing. Mgr. Janeková Katarína Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.A
Ing. Kapustová Silvia  
Ing. Kochláňová Dagmar Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.A
Ing. Kolmanová Darina Triedny učiteľ triede: IV.B
Mgr. Konárik Ján Triedny učiteľ triede: IV.A
Ing. Konečná Katarína Triedny učiteľ triede: II.G
Ing. Kostolná Michaela Triedny učiteľ triede: II.B
Ing. Križová Oľga Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.C
Ing. Kubalová Blanka Triedny učiteľ triede: III.A
PaedDr. Kulichová Lenka Triedny učiteľ triede: IV.G
Mgr. Labajová Jana Triedny učiteľ triede: I.H
Mgr. Mošatová Adriana Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.G – materiály pre študentov
Ing. Pevná Janka Triedny učiteľ triede: II.H
Ing. Pevná Ľubica  
Mgr. Rádiková Ivana Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.G
Mgr. Rožek Martin Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.B
Ing. Synáková Lenka Triedny učiteľ triede: I.A
JUDr. Tomaníčková Jana  
Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M Triedny učiteľ triede: I.G
Ing. Zrebný Rudolf Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.B
Davis Alan J.