Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná

Zástupkyne riaditeľky:

pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková

pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová

pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková

Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka prevencie: Mgr. Janka Skotnická

Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová

Predmetové komisie:

P.č. Názov predmetovej komisie

Predmety

Členovia PK

Vedúci predmetovej komisie:
1. PK spoločensko-vedného vzdelávania

SJL, FRJ, ETV, NAV, DEJ, OBN

Mo, Sk, Kš, Kch, Dr, Le, To

Mgr. Mošatová
2. PK anglického jazyka

ANJ, OPA

Ďu, Ba, Ca, Kč, La, Ra, To, Ce, Ow

Mgr. Ďuríková
3. PK nemeckého jazyka a ruského jazyka

NEJ, OPN, RUJ

Ft, Bu, Dr, Hv

Mgr. Ftoreková
4. PK matematiky a aplikovanej informatiky

MAT, API

El, Kn, Pv, Zr, Bš, Hb

Mgr. Konárik
5. PK prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy

BIE, HOG, TŠV

Ad, Ha, Hb, Hv

Mgr. Hubená
6. PK teoretického odborného vzdelávania

EKP, UME, PRN, BAN, TOV

Ce, Fo, Ha, Kl, Mi, Šo, To

Ing. Fojcíková
7. PK praktického odborného vzdelávania I.

UČT, CVU, DAS, HOV, PRA, UFO

Bš, Ki, Kp, Ko, Kb, Kt, Pe, Ry

Ing. Križová
8. PK praktického odborného vzdelávania II.

ADK, SPK, CFP

Ja, Kb, Le, Ha, Kl, Kp, Kt

Ing. Jamborová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj Triedny učiteľ triede:  III.B
Mgr. Baltová Jaroslava Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.A
Ing. Berešíková Marta
PhDr. Buriličevová Anna
PaedDr. Capáková Katarína Triedny učiteľ triede: IV.D
Ing. Cedzová Miriam Triedny učiteľ triede: I.G
PhDr. Drizgová Anna Triedny učiteľ triede: IV.B
Mgr. Ďuríková Monika Triedny učiteľ triede: III.A
Mgr. Eliášová Andrea
Ing. Fojcíková Renáta Triedny učiteľ triede: IV.C
Mgr. Ftoreková Eva Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.A
Ing. Hlačinová Andrea Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.B
Mgr. Hlivják Valentín Triedny učiteľ triede:  III.C
Mgr. Hubená Martina Zastupujúci triedny učiteľ triede: II.G – materiály pre študentov
Ing. Jamborová Ľubica Triedny učiteľ triede:  II.C
Ing. Kapustová Silvia Triedny učiteľ triede:  I.B
Ing. Kochláňová Dagmar Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.B
Ing. Kolmanová Darina Triedny učiteľ triede: II.B
Mgr. Konárik Ján Triedny učiteľ triede: II.A
Ing. Konečná Katarína Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.C
Ing. Kostolná Michaela Zastupujúci triedny učiteľ triede: II.B
Mgr. Koštialová Mária Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.A
Ing. Križová Oľga Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.D
Ing. Kubalová Blanka Triedny učiteľ triede: I.A
PaedDr. Kulichová Lenka Triedny učiteľ triede: II.G – materiály pre študentov
Mgr. Lacková Katarína Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.C
PhDr. Lehotská Zdenka, PhD.
Ing. Mikáčová Anna Zastupujúci triedny učiteľ triede: III.B
Mgr. Mošatová Adriana Zastupujúci triedny učiteľ triede: II.C – materiály pre študentov
Ing. Pevná Janka Triedny učiteľ triede: IV.A
Ing. Pevná Ľubica
Mgr. Rádiková Ivana Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.G
Ing. Rybáriková Beata
Mgr. Skotnická Janka Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.A
JUDr. Tomaníčková Jana
Ing. Zrebný Rudolf
Owen James