Domov KONTAKTY

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021:

 • American Culture & Games
 • Business Schoolgames
 • Comodity Expertise
 • Duke of Edinburgh
 • Ekonomická olympiáda
 • Excel v praxi
 • Finančná gramotnosť
 • Internetový krúžok
 • Joga
 • Omegáči v akcii
 • pIšQworky
 • Plavecký krúžok
 • Praktikum ALFA
 • Praktikum ochrany spotrebiteľa
 • Praktikum OMEGA
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT
 • Rýchle prsty
 • Turistický krúžok
 • Tvorivé dielne