tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2013/2014:

 • Plavecký krúžok
 • ADK – Zvyšovanie výkonu v písaní
 • Základy stenografie
 • Ekonómia inak
 • Praktikum OMEGA
 • Praktikum ALFA
 • Príprava na VŠ z matematiky
 • Praktikum ochrany spotrebiteľa
 • Dejiny sveta a Slovenska
 • Popoludnie s angličtinou
 • Internetový krúžok
 • Tvorba projektov
 • Mladý účtovník