tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Pokyny pre maturantov

MATURANTI

Nástup žiakov do tried podľa rozdelenia do skupín:
 9.00 – 9.20 (všetky dni)

Prestávka:

SJL 11.25 –12.15 (utorok)
CJ    (streda)
B1    11.25 –12.25
B2    11.45 – 12.25

Ukončenie MS:

SJL –     15.30
CJ   –     14.00
MAT –   12.15 

 Priniesť si občiansky preukaz!

 Zistiť a zapamätať si známku z príslušného predmetu na polročnom vysvedčení.

Zoznam žiakov na EČ – 13.03.2018 (pdf)
Zoznam žiakov na EČ – 14.03.2018 (pdf)
Zoznam žiakov na EČ – 15.03.2018 (pdf)

Pokyny a informácie pre žiakov (pdf)