Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: Mgr. Konárik Ján Zástupca: PhDr. Lehotská Zdenka, PhD. Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 4 dievčat: 24 Bočková Silvia (1. Skup.) Brozová Denisa (1. Skup.) Bukovinská Simona (2. Skup.) Čmelík Michal (2. Skup.) Daníšková Andrea (2. Skup.) Ďurcová Vanesa (1. Skup.) Görögová Soňa (1. Skup.) Hájovská Kristína (1. Skup.) Halfon Nikolas (2. Skup.)

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Ing. Kolmanová Darina Zástupca: Mgr. Lacková Katarína Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Balážová Barbora(1. Skup.) Behúňová Denisa(1. Skup.) Dolníková Vladimíra(1. Skup.) Dúhová Nina(1. Skup.) Gapová Patrícia(1. Skup.) Gazdíková Adriána(1. Skup.) Hanuliaková Adriána(2. Skup.) Hodásová Michaela(1. Skup.) Hudecová Anabela(1. Skup.) Chupáň Marek(1. Skup.) Jankula Martin(1. Skup.) Kašubová Miroslava(2. Skup.) Kavecká Dorota(1.

Zoznam študentov III. C

Triedny učiteľ: Ing. Jamborová Ľubica Zástupca: Ing. Zrebný Rudolf Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Alieshkov Daniil Oleksandrovič (2. skup) Bálintová Andrea (1. skup) Binčáková Dana (2. skup) Bochničková Nikola (1. skup) Brezinová Barbora (2. skup) Czelisová Eva (1. skup) Ďungelová Petra (1. skup) Francová Nikola (1. skup) Gavulová Tatiana (2. skup) Gondášová

Zoznam študentov III. G

Triedny profesor: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 1 dievčat: 27 Bajzová Laura(2. Skup.) Bartek Matej(2. Skup.) Beliančinová Marcela(2. Skup.) Beniačová Janka(2. Skup.) Beňová Laura(1. Skup.) Biriczová Andrea(1. Skup.) Danišková Daniela(1. Skup.) Franeková Adriána(1. Skup.) Gabajová Andrea Jana(2. Skup.) Harangozová Simona(1. Skup.) Hrnková Aneta(2. Skup.) Chabadová Alžbeta(2. Skup.)

Zoznam študentov IV. A

Triedny profesor: Mgr. Ďuríková Monika Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 8 dievčat: 21 Filip Brezničan (1. Skup.) Lucia Bzdylová (2. Skup.) Nikola Cabalová (2. Skup.) Jakub Ďurajka (2. Skup.) Nicol Forbaková (1. Skup.) Denisa Gaňová (1. Skup.) Adriána Grečnárová (2. Skup.) Václav Chovanec (1. Skup.) Roman Klandúch (1. Skup.) Marek

Zoznam študentov IV. B

Triedny profesor: Mgr. Adamík Juraj Zástupca: Ing. Fojcíková Renáta Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 9 dievčat: 17 Matej Bičan (1. Skup.) Ivan Budai (1. Skup.) Radka Cudráková (1. Skup.) Natália Ďuranová (1. Skup.) Darina Džanajová (1. Skup.) Simona Frolová (2. Skup.) Lukáš Gábel (2. Skup.) Henrieta Gaššová (2. Skup.) Natália Grenčíková (1. Skup.) Veronika

Zoznam študentov IV. C

Triedny profesor: Mgr. Hlivják Valentín Zástupca: Ing. Križová Oľga Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 9 dievčat: 20 Michaela Bajcárová (1. Skup.) Natália Bieliková (2. Skup.) Silvia Cabadajová (1. Skup.) Veronika Drndová (2. Skup.) Mária Dubcová (2. Skup.) Alexandra Ďungelová (1. Skup.) Alexandra Fujáková (2. Skup.) Mária Habláková (1. Skup.) Andrea Hlaváčová (1. Skup.) Romana

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka prevencie: Ing. Konečná Katarína Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová Predmetové komisie: P.č. Názov predmetovej komisie Predmety

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy. Zloženie rady školy: predseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy podpredseda: Mgr. Juraj Adamík – pedagogický zamestnanec školy p. Mária Sidorová – prevádzková

Grafický plán školy

Grafický plán školy v pdf formáte.

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný zo žiackou školskou radou a rodičovskou radou. Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)

Skratky vyučujúcich

Mgr. Adamík Juraj Ad Ing. Konečná Katarína Kč Mgr. Baltová Jaroslava Ba Ing. Kostolná Michaela Kt Ing. Berešíková Marta Bš Ing. Križová Oľga Ki PhDr. Buriličevová Anna Bu Ing. Kubalová Blanka Kb Ing. Cedzová Miriam Ce PaedDr. Kulichová Lenka Kch PhDr. Drizgová Anna Dr Mgr. Labajová Jana Lb Mgr. Ďuríková Monika Ďu Mgr. Lacková Katarína

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 sa študenti I. A a I. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Študenti prvého ročníka, ktorí sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia učia písať desaťprstovou hmatovou metódou na elektronických písacích strojoch, mali možnosť vidieť expozíciu vývoja písacích strojov a komunikačnej technológie. Prehliadka bola doplnená tiež odborným výkladom sprievodkyne STM. Expozícia vývoja písacích

Štátna skúška z písania na PC

2. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Skúšky sa zúčastnilo 35 žiakov a 34 bolo úspešných. Vysvedčenia o absolvovaní pre bývalých žiakov budú na sekretariáte OAVOZA.

Školské preteky v spracovaní informácií na PC

V prvom júnovom týždni sa na našej škole ako každý rok uskutočnili preteky v spracovaní informácií na PC medzi žiakmi I. ročníka a II. G. I. miesto – Petra Šenkárová II. miesto – Katarína CHudá III. miesto – Daniela Danišková Všetky žiačky sú z triedy II. G. Víťazkám gratulujeme. Ing. Ľubica Jamborová

Návšteva z Európskej obchodnej akadémie v Děčíne

V utorok 20. júna 2016 sme na škole boli poctení návštevou p. riaditeľa Jiřího Wericha Petráška  a p. zástupcu riaditeľa Ladislava Kučeru z Európskej obchodnej akadémie v Ďěčíne, ktorých sprevádzala aj p. riaditeľka Jitka Francírková zo Strednej odbornej školy, Litvínov – Hamr. V hektickom období, keď školy pomaly končia svoj ďalší školský rok a žiaci ešte mobilizujú  svoje  posledné sily na

Exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o.

Dňa 14.-15.6.2017 sa žiaci II.B. a II.C našej školy pod vedením p. Ing.Kolmanovej, Ing.Jamborovej,  Ing Hlačinovej  zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o. Exkurzia bola zameraná na výrobný proces, ktorý je obsahovo prepojený s predmetmi EKP a TOV.  Žiaci si mohli naživo pozrieť výrobný proces výroby guľkových ložísk do automobilového priemyslu, ako  aj pre katalógovú výrobu

Exkurzia v KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Dňa 30. mája 2017 sa študenti II.A  triedy  zúčastnili na exkurzii vo výrobnom podniku KIA Motors Slovakia, s.r.o., so sídlom v Tepličke nad Váhom. Po príchode do spoločnosti nás p. Ivan Veverka, manažér PR-oddelenia, krátkym prezentačným videom oboznámil s firmou KIA Motors Slovakia. Po zodpovedaní otázok študentov nás za prísnych bezpečnostných opatrení previedol cez tri výrobné haly

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina tel: 041 / 7075 910 email: oa@oavoza.sk

Projekt „Take your chance for better life in the European union“ – kultúrna a jazyková príprava študentov

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – akcia Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31.280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union.“ Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 obchodná

Deň v LKW WALTER

Vo štvrtok 11. mája 2017  tretiaci z našej školy nastúpili v skorých ranných hodinách do luxusného autobusu, ktorý mal namierené smer  Viedeň – LKW WALTER. Ako tretiaci už vieme, že LKW WALTER je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov takmer po celej Európe a jej blízkom okolí. Firma je ako rodinný podnik na trhu aktívna už 93 rokov

3D tlač a virtuálna realita zaujali našich študentov

V dňoch 25. a 26. mája 2017 sa študenti I. G, II. A a II. G zúčastnili exkurzie venovanej predovšetkým 3D tlači a virtuálnej realite.  Exkurziu sme začínali na Katedre konštruovania a častí strojov, kde nás Ing. Rudolf Madaj, PhD. oboznámil s využitím RAPID technológií v priemyselných aplikáciách. Viac o samotnom laboratóriu a jednotlivých 3D tlačiarňach nájdete aj

Športový máj na OA Žilina

V duchu športu sa uskutočnilo školské kolo futbalového turnaja chlapcov. Víťazom sa stalo zmiešané družstvo chlapcov 4.B a 4.D triedy. A školské kolo vybíjanej dievčat, kde na 1. mieste sa umiestnili dievčatá 2.B triedy. Súčasťou športových pohybových aktivít boli aj turistické vychádzky do okolia Žiliny a účelové cvičenie pre I. a II. ročník.

Matematický klokan 2017

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Viac o samotnej súťaži sa dozviete na stránke matematickyklokan.sk. Súťaže sa zúčastnilo aj 10 našich študentov v kategóriách Kadet O12 a Junior O34. V

Hráme BUSINESS MASTER!

Bankári tretieho ročníka si vyskúšali svoje schopnosti v investovaní finančných prostriedkov. Najskôr 3. mája 2017 triedy III. B a III. C  a v piatok 5. mája zas bankári III. A. Žiaci, ak chceli získať nejakú firmu alebo zvýšiť v nej základné imanie opätovným investovaním finančných prostriedkov – museli najskôr zodpovedať správne otázky, ktorú z kartičky