ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk CJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná

Študijný pobyt našich učiteľov v Cambridge

V rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa v dňoch 28. júla až 10. augusta 2019 Mgr. Monika Ďuríková, Ing. Michaela Kostolná a Ing. Lukáš Vartiak, PhD. zúčastnili kurzov zameraných na rozširovanie pedagogických spôsobilostí v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania

Informátor OAVOZA

Informačná príručka Obchodnej akadémie v Žiline, prostredníctvom ktorej vás chceme informovať o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technických podmienkach a mimoškolských aktivitách v školskom roku 2019/2020. Informátor OAVOZA je dostupný v PDF formáte.

Zoznam študentov II.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Mgr. Táňa Uhlárová Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Abrahamovičová Sabína Buffová Anna Búšovská Lucia Cabadaj Matúš Černeková Simona Flimmelová Katarína Hanuliaková Annamária Imríšková Vladimíra Janurová Miriam Kačáni Marek Kozáriková Aneta Macková Mária Mešková Simona Michálek Kevin Nováková Ema Parčiš Adam Plačko Adrián Pohanková Veronika Prášek

Zoznam študentov II.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Mgr. Martin Rožek Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Badíková Nikola Bubica Samuel Čungová Tatiana Ďurčová Kristína Gavendová Lucia Kormancová Laura Kubová Andrea Kupková Kristína Kurucárová Vanesa Michalová Lujza Michalovičová Sára Mravcová Ivona Ondrišková Karolína Palajová Jana Pilátová Vanesa Pompurová Ivana Prášková Bronislava Švecová Alžbeta Tabačková

Zoznam študentov II.G

Triedny učiteľ: Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M Zástupca: Mgr. Juraj Adamík Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Berešíková Veronika Brziak Matúš Galovičová Klaudia Halamová Bianka Lišková Veronika Mišutka Michal Náterová Nina Nižníková Vladimíra Obrtancová Dominika Paúrová Aneta Pečalka Juraj Pekara Peter Randa Samuel Remeková Anna Mária Šebová Viktória Turská Romana

Zoznam študentov II.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: Mgr. Ivana Rádiková Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Bartošák Michal Belavá Eliška Brosová Natália Burgerová Daniela Čerňanová Vanesa Demjanovičová Lea Ferjancová Simona Grochalová Sára Holešová Daniela Hruška Oliver Janošíková Nikola Janošková Viktória Mišejka Zdenko Pastorek Martin Saganová Radoslava Schmidtová Júlia Šutek Adam Zimenová Katarína Zuzíková

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Ftoreková Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 4 dievčat: 23 Ballayová Katarína Bolčeková Aneta Bullo Pavol Ceterová Emma Dendisová Simona Ďuranová Nikola Gašpieriková Mária Grajciarová Viktória Hodasová Barbora Hofericová Monika Hruštincová Martina Hubočanová Kristína Jakubcová Petra Kolembusová Veronika Kopera Tomáš Macková Lucia Macháčová Alžbeta Majerčíková Vanesa Matejčíková

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Ing. Michaela Kostolná Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22 Balátová Petra Belanová Tamara Bíziková Bronislava Caránková Nikola Drevená Natália Dudusová Rebeka Ďuračíková Terézia Gánoczyová Natália Gašparová Daniela Kapitulíková Laura Klagová Katarína Kozáček Martin Krupová Nikola Kubianová Petra Macangová Simona Makuková Nikola Martinka Matúš Martinusíková Lucia Mešková

Zoznam študentov III. G

Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Mošatová Zástupca: Ing. Dagmar Kochláňová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18 Bačíková Martina Bielik Alexander Čibenková Barbora Drbulová Lívia Ďuríková Veronika Hikaníková Veronika Holienčíková Andrea Hrabovská Sofia Kaňová Terézia Komžíková Beáta Kostolná Lucia Košťálová Tamara Kotercová Michaela Kováčik Andrej Maceková Tereza Milová Ema Oginská Sára Olejárová Tatiana Paulíny

Zoznam študentov III. H

Triedny učiteľ: Ing. Jana Pevná Zástupca: Mgr. Michaela Urbánková Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 3 dievčat: 18 Bieliková Petronela Ciesariková Júlia Doležílková Sofia Esnaultová Natália Gáliková Sarah Chebeňová Linda Kováčová Martina Kubík Lukáš Michaliková Eva Mišíková Tatiana Mlynár Fabián Molnárová Margaréta Ovšonka Adrián Branislav Poldaufová Nicol Procházková Paula Samko Lea Sartorisová Martina Schwarzkopfová Simona

Zoznam študentov IV. A

Triedny učiteľ: Ing. Blanka Kubalová Zástupca:Ing. Mgr. Katarína Janeková Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 5 dievčat: 26 Benčová Natália Bíziková Paulína Cabadajová Mária Drdáková Natália Hulínová Silvia Juričková Martina Kavecká Nikola Kližanová Silvia Kolenčíková Katarína Koptáková Lucia Korbáš Matúš Králová Klaudia Kubová Zdenka Majerov Patrik Málik Viliam Maslíková Soňa Miklúšová Ľubica Nemcová Paulína Novosád

Zoznam študentov IV. B

Triedny učiteľ: Ing. Andrea Hlačinová Zástupca: Ing. Darina Kolmanová Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 10 dievčat: 20 Andelová Katarína Beniač Peter Vladimír Dávidík Jozef Dúcka Lucia Francová Nikola Glasnáková Monika Hanuliaková Radka Horčičáková Lucia Janošíková Natália Jurčíková Lenka Konštiak Richard Kubáňová Alexandra Magdaléna Kvočka Ľubomír Majerčík Mário Mažgútová Dominika Mihálik Andrej Novosadová Martina Pažická

Zoznam študentov IV. G

Triedny učiteľ: Ing. Miriam Cedzová Zástupca: Alan J. Davis Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 6 dievčat: 18 Bedri Filip Brodková Kristína Cabadajová Daniela Doležalová Emma Dulinová Alexandra Fojcíková Daniela Gachová Mária Gecíková Zuzana Hajduchová Martina Harceková Veronika Hlačinová Terézia Hrošovský Tomáš Hrubjak Tomáš Chupáňová Jarmila Kozumplíková Emma Kubalová Nicol Lesková Lívia Lietavcová Patrícia Magátová

Zoznam študentov V. G

Triedny profesor: PaedDr. Lenka Kulichová Zástupca: Ing. Oľga Križová Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 1 dievčat: 27 Bajzová Laura Beliančinová Marcela Beniačová Janka Beňová Laura Biriczová Andrea Danišková Daniela Franeková Adriána Gabajová Andrea Jana Hrnková Aneta Chabadová Alžbeta Chudá Katarína Jedlička Matej Kocúrová Simona Kothajová Laura Krajíčková Aneta Králiková Nina Mahútová Lucia Majeriková Martina

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

Grafický plán školy

Grafický plán školy v pdf formáte.

Skratky vyučujúcich

P.č. Titul, priezvisko,meno Skratka P.č. Titul,priezvisko,meno Skratka 1 Mgr. Adamík Juraj Ad 19 Ing. Križová Oľga Ki 2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba 20 Ing. Kubalová Blanka Kb 3 Ing. Berešíková Marta Bš 21 PaedDr. Kulichová Lenka Kch 4 Ing. Cedzová Miriam Ce 22 Mgr. Labajová Jana Lb 5 Mgr. Dubcová Zdenka Dc 23 Mgr. Mošatová

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: JUDr. Tomaníčková Jana 7075911 Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926   Mgr. Ďuríková Monika 7075913   Ing. Kolmanová Darina 7075913 Výchovný poradca: Mgr. Rožek Martin 7075929 Sekretariát školy: Tabačárová Ľubica 7075910 Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912 Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927 Ústredňa: Babišová Eva 7075920   Mgr. Adamík Juraj 7075921   Mgr. Baltová

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2019 (nedeľa) Začiatok školského roku 02.09.2019 (pondelok) Začiatok vyučovania v 1.polroku 03.-05.09.2019 (ut-štvr) EČ a PFIČ MS zo SJL,CJ,MAT– mimoriadne skúšobné obdobie 13.09.2019 (piatok) ÚFIČ MS– mimoriadne skúšobné obdobie september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA september Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko október-november Imatrikulácia – 1.ročník 14.10.-25.10.2019 Odborná prax – OA (4.roč.)

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk pre odborné predmety: Ing. Darina Kolmanová – kolmanova@oavoza.sk Výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek Koordinátor prevencie: Mgr. Martin Rožek Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2019/2020

6317 M obchodná akadémia I.A, I.B II.A, II.B III.A, III.B IV.A, IV.B   6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) I.G, I.H II.G, II.H III.G, III.H IV.G V.G  

Ďalší úspech v rámci programu Erasmus+

S radosťou vám môžeme oznámiť, že  sme opäť boli úspešní v procese podávania prihlášky v rámci programu Erasmus+. V rámci projektu s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa osem pedagogických zamestnancov – vyučujúcich anglického jazyka a odborných vyučovacích predmetov zúčastní štruktúrovaných kurzov v zahraničí. Dlhodobým cieľom školy je, aby sa pedagogickí zamestnanci školy pravidelne vzdelávali a rozširovali svoje

Školský výlet III.A

Šk. rok 2018/2019 My, žiaci III. A triedy, sme sa v stredu 26. júna 2019 vybrali na rekreačný výlet do Nezbudskej Lúčky. Cesta vlakom ubehla rýchlo. Vychádzkovým krokom sme teda prišli do nášho cieľa. Na prvý pohľad nás uvítali chatky a domčeky. Niektoré z nich sú ešte v rekonštrukcii. Taktiež nás vítali zvieratá, ktoré na nás pozerali zo svojich ohrád

Letná škola na fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite

V dňoch od 19. až  25. júna sa štrnásť z nás zúčastnilo letnej školy Buď manažér organizovanej fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite.  Mali sme možnosť riešiť rôzne manažérske úlohy, kde sme objavovali svoj potenciál.  Počas druhého dňa nám prostredníctvom praktických ukážok profesori univerzity ukázali ako úspešne zaujať zákazníka pomocou online marketingu.  Tvorivé riešenie tímovej úlohy