Domov KONTAKTY

Zmluvy 2022

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov – PDF Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov TJ Sokol Žilina, Orolská 2, 010 01

Správy o činnosti pedagogických klubov 2021/2022

Pedagogický klub cudzích jazykov Pedagogický klub praktických odborných predmetov Pedagogický klub odborných ekonomických predmetov Pedagogický klub vyučujúcich matematiky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry Klub environmentálnej výchovy žiakov

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra každoročne oslavujeme Deň ľudských práv. Aj my sme si tento deň pripomenuli a pri tejto príležitosti sa dňa  7.12.2021 konala Olympiáda ľudských práv. Napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandemickou situáciou, sa nám podarilo zorganizovať olympiádu prezenčnou formou. Samozrejme sme sa museli prispôsobiť okolnostiam a nepremiešavať účastníkov viac ako je nevyhnutné, takže žiaci boli rozdelení do

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 vzhľadom na súčasnú situáciu ešte nie sú k dispozícii.

Štúdium na Obchodnej akadémii:

  • Ponuka študijných odborov pre školský rok 2022/2023 – PDF
  • Duálne vzdelávanie na OA Žilina – PPTX
  • Informácie o bilingválnom štúdiu – PPTX

Predstavenie predmetových komisií

Predmetová komisia anglického jazyka:

Prijímacie skúšky z ANJ (požiadavky a ukážkový test)

Predstavenie PK ANJ (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia anglického jazyka


Predmetová komisia teoretického odborného vzdelávania:

Predstavenie PK TOV (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia teoretického odborného vzdelávania


Predmetová komisia cudzích jazykov:

Predstavenie PK CJ (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia cudzích jazykov


Predmetová komisia prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy:

Predstavenie HOG (PPTX)

Predstavenie BIE (PPTX)

Predstavenie TŠV (VIDEO)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy


Predmetová komisia matematiky a aplikovanej informatiky:

Prijímacie skúšky z MAT (okruhy a testy)

Predstavenie PK MAT a API (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia matematiky a aplikovanej informatiky

Študenti IMA vytvárajú napr. takéto videá…


Predmetová komisia praktického odborného vzdelávania:

Predstavenie PK POV (PPTX) a predmetu ADK (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia praktického odborného vzdelávania

Fotografia zo súťaže Mladý účtovník 2019

Predmetová komisia spoločenskovedného vzdelávania:

Prijímacie skúšky zo SJL (ukážkové úlohy)

Predstavenie predmetu SJL (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia spoločenskovedného vzdelávania


Predmetová komisia odborného vzdelávania v anglickom jazyku:

  • Ekonomika a podnikanie
  • Odborná jazyková príprava v AJ
  • Tovaroznalectvo
  • Úvod do makroekonómie
  • Právna náuka

Predstavenie PK (PPTX)

Viac informácií o jednotlivých predmetoch získate v článku – Predmetová komisia odborného vzdelávania v anglickom jazyku


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a

Oslava 30. výročia spoločnosti PRESSTA – EISELE ČS

Spoločnosť PRESSTA – EISELE ČS si v tomto roku pripomenula 30 rokov od začiatku pôsobenia na trhu vtedajšej ČSFR. Za tri desaťročia prešla dlhú cestu vývoja. Od jednoduchej formy len predaja strojov importovaných zo zahraničia sú dnes aj ich významným výrobcom. Mnohé zariadenia sú mimoriadne technicky progresívne, viaceré majú charakter individuálnych zákazníckych riešení. My sa

IMATRIKULÁCIE 2021

Každý prvák a prváčka si podľa nás zaslúži poriadne privítanie na našej škole. Preto sme radi, že sa nám tento rok podarilo zorganizovať všetkým dobre známe imatrikulácie. To ako prebiehali a pár momentov z nich vo fotografickej podobe si môžete pozrieť tu. „Dňa 1.10.2021 sme my, prváci, zažili naše imatrikulácie a môžeme vám povedať, že

Mobilné cykloraňajky

Každý rok od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je povzbudiť a motivovať ľudí k trvalému využívaniu udržateľnej dopravy. Minulý rok sa do neho zapojilo celkom 53 krajín, vrátane Slovenska, z ktorého v ňom bolo zaregistrovaných 55 rôznych slovenských miest a obcí. A čo je skvelou správou: do jeho 20.

Ako na klimatickú zmenu prakticky?

Profesijný rast v každom povolaní je nesmierne dôležitý, preto sa aj naši učitelia pravidelne zúčastňujú rôznych seminárov, konferencií a v poslednom období najmä webinárov. V rámci predmetovej komisie odborných predmetov je súčasťou učebných osnov predmetu Tovaroznalectvo aj ochrana životného prostredia, recyklácia a ďalšie témy týkajúce sa úspory energií a ochrany Zeme. Priamym dôsledkom znečisťovania planéty sú aj klimatické zmeny, ktoré

26. september – Európsky deň jazykov

Aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a oslávili jazykovú rozmanitosť nášho kontinentu. V rámci hodiny nemeckého jazyka riešili žiaci  III.A , III.G, III.H a V.GH kvíz o nemecky hovoriacich krajinách a premýšľanie nad správnymi odpoveďami si spríjemnili popíjaním kávy známych nemeckých značiek  – Tchibo, Jacobs a Eduscho. Potom sme sa „preniesli“ do Rakúska a spoznávali históriu tradičných a vo svete

EUFin v Miláne

13. a 14. septembra 2021 hostilo Miláno účastníkov záverečného nadnárodného stretnutia medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe”. Koordinátori jednotlivých aktivít odprezentovali na stretnutí výsledky práce jednotlivých tímov, ktoré boli vytvorené počas 3 rokov trvania projektu (2018-2021). Účastníkov projektu ešte čakajú dokončovacie práce na publikáciách a projekt bude 31. októbra 2021 ukončený.

Európsky deň jazykov – 26. september

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na Obchodnej akadémii uskutočnili niekoľko aktivít. Najskôr sme žiakom sprístupnili Lingvakvíz – celoslovenský vedomostný online kvíz, v ktorom si môžu zlepšiť svoje jazykové znalosti hravou formou. V období od 24.9. do 23.10.2021 účastníci odpovedajú na otázky využitím svojho smarfónu alebo počítača na stránke https://kviz2021.lingvafest.sk/ súťažia o množstvo hodnotných cien. Pri ďalších aktivitách

Nahlásenie výsledku alebo použitia domáceho samotestu škole

Na základe platného školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny. Výsledok alebo použitie domáceho samotestu škole nahlasuje rodič prostredníctvom EDUPAGE – návod sa nachádza na stránke https://help.edupage.org/sk/u2512.

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka Zástupca: Mgr. Hlivják Valentín Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 3 dievčat: 19 Androvičová Veronika Ďuranová Bianka Fáblová Rebeka Kapallová Alžbeta Mária Kocúrová Karolína Krištek Matúš Krupíková Alexandra Madejová Veronika Majtánová Zuzana Mandová Janka Karin Mihalik Michal Mikundová Aneta Novák Matúš Pápayová Laura Peťková Timea Pinčáková Nina Rybáriková Ellis Šenkárová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Hlačinová Andrea Zástupca: Ing. Kolmanová Darina Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 dievčat: 14 Adamcová Ema Behríková Janka Sophie Bútora Ján Čerňanová Timea Hanuliaková Karolína Hrušková Tímea Hujová Natália Kavecká Lenka Krajčíová Bianka Kubánková Kristína Kubíková Nataša Lupták Jakub Martinčeková Gabriela Singerová Dominika Škoruba Jakub Šughová Tamara Trnka Branislav Varšová Martina

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Mgr. Urbánková Michaela Zástupca: Ing. Hauer Michal Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 dievčat: 15 Adamusová Vanessa Bodoríková Tamara Delinčáková Daniela Hladký Mathias Hodoňová Lea Jokiel Mateusz Mariusz Kaličáková Adriana Kasajová Sophia Kocmaníková Nela Košová Ema Kunová Lujza Matejčíková Nikola Olosová Lea Pagáčová Veronika Šmatláková Aurélia Tomaníčková Sophia Vaščáková Petra Vdovičík Maximilián

Zoznam študentov I. H

Triedny učiteľ: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Štefankovičová Hana Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 5 dievčat: 16 Augustin Marek Bačová Agáta Baran-Tomiková Katarína Bitušiaková Simona Čejková Katarína Dižo Aneta Drozdík Pavol Dubielová Sarah Duchoňová Simona Hlávková Veronika Hodasová Sofia Hrudkayová Natália Jamborová Naďa Kasper Lukáš Kúdelková Andrea Mikulka Juraj Olexová Naďa Paček Martin Sládeková

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy. Zloženie rady školy: Mgr. Juraj Adamík predseda, zástupca pedag. zamestnancov Ing. Dagmar Kochláňová podpredseda, zástupca pedag. zamestnancov Mgr. Monika Blaščíková zástupca zriaďovateľa Ing. Štefan

Rodičovská rada pri OA v Žiline

Rodičovská rada sa spolupodieľa na zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy. Prispieva na súťaže a odmeny žiakom OA, na akcie žiakov… Jej členom je zástupca rodičov z každej triedy. Je najvýznamnejším sponzorom Občianskeho združenia VZDELANIE. Výbor Rodičovskej rady: p. Petra Behančinová predseda Rodičovskej rady pri OA Ing. Peter Olejár podpredseda a zapisovateľ Rodičovskej rady pri OA Ing.

V ústrety duálnemu vzdelávaniu s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia

Veľmi nás teší, že aj s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia sa nám podarilo zrekonštruovať priestory pre zabezpečenie worshopov, prednášok a stretnutí najmä s odborníkmi z praxe. Škola nemala priestor, ktorý by bolo možné využiť na stretnutie väčšieho počtu účastníkov. Realizáciou projektu bude k dispozícii interiér, ktorý bude slúžiť na stretnutia so zamestnávateľmi, lektormi a partnermi školy. Získaním grantu vo výške

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021: American Culture & Games Business Schoolgames Comodity Expertise Duke of Edinburgh Ekonomická olympiáda Excel v praxi Finančná gramotnosť Internetový krúžok Joga Omegáči v akcii pIšQworky Plavecký krúžok Praktikum ALFA Praktikum ochrany spotrebiteľa Praktikum OMEGA Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT Rýchle prsty Turistický krúžok Tvorivé dielne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška sa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre žiakov 4. ročníka OA

Žiak 4. ročníka štúdia obchodná akadémia koná povinne maturitnú skúšku z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk ANJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách tvoria maturitnú skúšku štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk ANJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva,

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2021/2022

6317 M obchodná akadémia I.A II.A III.A, III.B IV.A, IV.B 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) I.G, I.H II.G, II.H III.G, III.H IV.G, IV.H V.G, V.H 6317 M obchodná akadémia – duálne vzdelávanie I.B, II.B