Oznam dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, prechádza od 12. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie.

Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom odoslané prostredníctvom edupage.

JUDr. Jana Tomaníčková, riaditeľka školy