On-line prednášky zástupcov Europe Direct Žilina

Veľmi nás potešilo, že zástupcov Europe  Direct Žilina neodradila ani súčasná situácia a neváhali poskytnúť prednášku žiakom aj on-line. V prvej časti mali žiaci 3. ročníka k dispozícii prezentáciu o Európskej únii, jej histórii, inštitúciách, jej významných predstaviteľoch a taktiež o spôsobe volieb do Európskeho parlamentu. Hneď po prednáške čakal študentov kvíz, ktorý prebiehal rovnako inovatívnym spôsobom, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez ktorú zadávali odpovede na otázky. Celý kvíz bol prehrávaný na zdieľanej obrazovke. Okrem počtu správnych odpovedí, o poradí rozhodovala aj rýchlosť. Systém následne vyhodnotil prvých troch, ktorí takto získali pekné ceny, ktoré si budú môcť prevziať na sekretariáte školy. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať p. Tomášovi Kubalovi a p. Eve Kollárikovej z Europe Drirect Žilina, že ich súčasná situácia neodradila od realizácie série prednášok, ktoré sa  pravidelne realizujú v spolupráci s týmto centrom a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie.

Bližšie info: www.europedirectza.sk

Instagram: europedirectzilina