Domov KONTAKTY

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2010/2011

14. 12. 2010 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku s nasledovným umiestnením študentov:

Kategória 2A Kategória 2B
1. Anna Synáková, II.D 1. Andrea Kováčová, III.D
2. Jana Romančíková, II.D 2. Anna Chasníková, III.D
3. Aneta Kubičková, I.C 3. Monika Kmeteková, IV.E

 

Víťazka školského kola Anička Synáková z II.D nás úspešne reprezentovala na obvodnom i krajskom kole olympiády v kategórii 2A (1. a 2. ročník gymnázií a obchodných akadémií):

1. miesto na obvodnom kole dňa 19. 01. 2011

2. miesto na krajskom kole dňa 10. 02. 2011

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!