tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve, vývoji peňažných obežív a veľa zaujímavostí. Pani Agáta Lešková nás všetkých zaujala vedomosťami z dejepisu, ale predovšetkým rečníckym majstrovstvom – používaním slovenského jazyka. Žiaci od vyučujúcich dostali „pracovný list“, ktorý počas odborného výkladu vyplňovali. Videli sme aj prácu raziacich strojov v „Starej mincovni“ ako aj priestory „Novej mincovne“. Podnik pracuje v nepretržitej prevádzke od roku 1328. Exkurzia bola veľmi poučná a zostala v každom len pozitívna spomienka.

Ing. R. Fojcíková