Objednávky 2020

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil
1/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 574,06 09.01.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
2/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 54,25 09.01.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
3/2020 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2020 39,00 16.01.2020 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
4/2020 Školské tlačivá na školský rok 2020/2021, hospodárske tlačivá odhadovaná hodnota objednávky 300,00 € 31.01.2020 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
5/2020 Prihláška na školenie – Aktuálna legislatíva a prax v oblasti PP vzťahov a odmeňovania v školstve 30,00 31.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
6/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 727,70 05.02.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA
7/2020 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 66,30 05.02.2020 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka OA