Domov KONTAKTY

Obchodná akadémia Žilina informuje – Súťaž Mladý účtovník

Zo žilinského kraja si 23. marca 2018 zmerali svoje sily mladí účtovníci. Stretli sa spolu so svojimi sprevádzajúcimi pedagógmi v aule Žilinskej univerzity – Fakulty riadenia a informatiky.

Súťaž začala podľa predloženého harmonogramu. O 8.00 h boli už všetci žiaci v triedach a bojovali so zadaním súvislého účtovného príkladu v programe Omega.

Tí najúspešnejší postúpia do celoslovenského kola. Tým našim dvom študentom – Samuelovi Tisovi zo IV. A a Monike Masnej zo IV. C držíme palce!

Ing. L. Synáková