OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF v školskom roku 2014/2015

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Celoročný program „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. V aktuálnom školskom roku máme záujem získať titul „Škola spolupracujúca s UNICEF“.

unicef-3Súčasťou školských programov Slovenského výboru pre UNICEF sú aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru. V školskom roku 2014/2015 sa žiaci školy zapojili do humanitárnych zbierok a kampaní „Školy pre Afriku“ (február 2015, výťažok zo zbierky v sume 52,00 EUR) a „Týždeň modrého gombíka“ (máj 2015, výťažok zo zbierky v sume 75,00 EUR).

Finančné prostriedky zo zbierok boli zaslané na účet Slovenského výboru pre UNICEF podľa stanovených pokynov. Aktuálne informácie o programoch „Škola priateľská k deťom“ a „Škola spolupracujúca s UNICEF“ sú dostupné na internetovej stránke Slovenského výboru pre UNICEF www.unicef.sk.

OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF v školskom roku 2014/2015 – diplom

UNICEF_20150522_2

UNICEF_20150522_1