Domov KONTAKTY

OAVOZA proti rasizmu a extrémizmu

Dejepis ako vyučovací predmet prispieva k rozvíjaniu národného povedomia, ktoré vychádza z úcty k iným národom a etnikám a z rešpektovania kultúrnych odlišností ľudí rôznych skupín a spoločenstiev. Zároveň prispieva k rozvíjaniu hodnotovej orientácie mladých ľudí a k udržaniu demokratických hodnôt európskej civilizácie.

Negatívne vnímanie rasizmu a extrémizmu prezentovali žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline na vyučovacích hodinách dejepisu prostredníctvom literárno-výtvarnej aktivity, realizovanej v rámci tematického celku „Na ceste k druhej svetovej vojne“. Žiaci sa oboznámili s hlavnými znakmi totalitných diktatúr v medzivojnovom období formou individuálnej a skupinovej práce a svoju kreativitu prejavili tvorbou vlastnej knižnej publikácie o diktatúre, ktorej súčasťou boli autorské kresby a básne s antidiskriminačným odkazom. Knižné diela doplnili o aktuálne spoločenské problémy, ktoré je možné riešiť v pluralitnej demokracii bez uplatnenia rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a antisemitizmu.

Výber z básnickej tvorby žiakov 2. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia:

Trieda: II.A Trieda: II.B Trieda: II.C
Nikola Cabalová – Farby sveta
Pošepkám ti do ucha,
že mám rada černocha.
Neodsudzuj podľa farby,
len sa majme všetci radi.
Natália Ďuranová – Stop rasizmu
Stop rasizmu v našom svete,
úsmev majte v zime, v lete.
Aby sme sa všetci radi mali
a navzájom sa nehádali.
Natália Kubíková – Mier
Nerobme hroby masové, podporujme zmluvy mierové.
Všetci sa navzájom chráňme
a spolu sa bráňme.
Terézia Rovnianková – Nádej národa
Nech strach a hrôza pominie
a radosť znova zavládne.
Nech každý zlý človek odíde
a koniec vojny nastane.
Zuzana Kuciaková – Naša budúcnosť
V celom svete nás je veľa,
ktorí nechceme až tak veľa.
Spravodlivosť a súdržnosť je náš smer,
s týmto to dotiahneme ďaleko,
to mi ver!
Mária Habláková – Diktatúra
Diktatúra – zlá to vec,
vie to každý blbec.
Nesúďme podľa farby pleti,
veď sme všetci Zeme deti.
Mali by sme žiť spolu,
aby sme nemali smolu.
Simona Urcová – Vojna a mier
Nežijeme pre vojny,
buďme všetci spokojní.
Skúsme všetci v mieri žiť,
navzájom sa pochopiť.
Natália GrenčíkováMier vo vlasti
Raz som sa zobudila
a mnohé som pochopila.
Že žijem v kraji čistom,
dlhodobo beznávistnom.
Hitler je už dávno preč, hoc naň nepoužili meč.
Či si černoch, a či kresťan,
Slovensku sa nikdy nestráň.
Ivona Kuzmová – Mieru zdar!
Prestaňme týrať a zabíjať,
ľudí na obesenie odsudzovať.
Nekopme na hrob zbytočné diery
a žime všetci spolu v mieri.
Buďme rovní  a rešpektujme sa,
majme sa radi a chráňme sa.
Katarína Kotúčová – Sme si rovní
Majme múdre hlavičky –
maj rád všetky farbičky!
Srdcia máme predsa zhodné,
všetky bytosti sme si rovné.
Lenka Šupíková – Nový sen ľudstva
Radosť je žiť v tomto svete,
žiadna vojna, hnev, či smútok,
túžba zmizla po odvete,
vystriedal ju dobrý skutok.
Úsmev zdobí ľudskú tvár,
každá bolesť zmizla vdiaľ,
s kľudom zničme všetky zbrane
a lepší svet privítajme.
Simona Straková – Môj postoj
Hitler ten bol šialený,
zabil mužov, deti aj ženy.
Toto sa už nesmie opakovať, nacizmus nemôžeme podporovať.
Nicol Forbáková – Priateľ
Či ste bieli, či ste čierni,
stále sme si rovnocenní.
Ruky, hlavu, nohy máme
a s láskou sa objímame.
Andrej Chupáň – Svet ľudí
Je nás veľa, všetci rôzni,
aby tento svet nebol hrozný,
musíš sa úctivo správať,
aby sa druhý nemusel obávať.
Ak tu bude vládnuť strach,
bude to ľudských citov krach.
Ak však chytíš dobrú vlnu,
dobrí ľudia, len sa hrnú.
Katarína Muchová – Bratstvo
Nerežme sa, nebime sa,
radšej všetci zjednoťme sa!
Myslime spoločne a na seba,
nech tu máme dostatok chleba.

PaedDr. Peter Majer

DSCN3280

 

DSCN3277

 

DSCN3266