OAVOZA pre Afriku

SPKD_1Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Napriek tomu viac ako 93 miliónov detí na svete nemôže chodiť do školy a ešte väčší počet školskú dochádzku nedokončí. V subsaharskej Afrike žije viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedostupná. Znamená to, že každé tretie dieťa školu nenavštevuje. Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila do kampane „Školy pre Afriku“, ktorú iniciovala organizácia UNICEF Slovensko v rámci programu „Škola priateľská k deťom“. Globálna kampaň UNICEF „Školy pre Afriku“ vznikla v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society v roku 2004.

 

literna-cajovna-safariZástupcom žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej sa podarilo vyzbierať v predvianočnom období 115,00 EUR na rozvoj vzdelania pre africké deti. Žiacka školská rada získala finančné prostriedky na pomoc Afrike predajom teplých nápojov a knižných titulov v Literárnej čajovni SAFARI. Finančné prostriedky boli zaslané dňa 07. 01. 2014 na účet UNICEF Slovensko.

Veríme, že finančná pomoc nájde svojich adresátov  a naplní víziu Pera Engebaka – regionálneho riaditeľa UNICEF pre región východnej a južnej Afriky: „Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a schopnejšie nastúpiť do pracovného procesu. Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/AIDS.

Aktuálne informácie o programe UNICEF „Škola priateľská k deťom“ a kampani „Školy pre Afriku“ sú dostupné na internetovej stránke www.unicef.sk.

Informačný materiál o zbierke UNICEF – Školy pre Afriku

Priatelia detí UNICEF

http://www.youtube.com/watch?v=bH4xotnVnmE

Voda pre deti v Ugande

http://www.youtube.com/watch?v=2PDv96KmfiY