tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Návšteva z Európskej obchodnej akadémie v Děčíne

V utorok 20. júna 2016 sme na škole boli poctení návštevou p. riaditeľa Jiřího Wericha Petráška  a p. zástupcu riaditeľa Ladislava Kučeru z Európskej obchodnej akadémie v Ďěčíne, ktorých sprevádzala aj p. riaditeľka Jitka Francírková zo Strednej odbornej školy, Litvínov – Hamr. V hektickom období, keď školy pomaly končia svoj ďalší školský rok a žiaci ešte mobilizujú  svoje  posledné sily na zlepšenie známok na vysvedčení, prišiel tento závan energie, optimizmu a elánu od susedov z Čiech ako balzam na dušu. P. riaditeľ nezaprel podobu a humor po svojom biologickom otcovi – Janovi Werichovi. Za veľmi príjemnej atmosféry sme si s p. Werichom a p. Kučerom vymenili mnoho inšpiratívnych nápadov, podnetov, podelili sa o spoločné problémy a trápenia, ktoré nás sprevádzajú na školách. Veľmi sa tešíme, že budeme môcť rozšíriť proces vzájomnej spolupráce, ktorá sa bude zakladať okrem iného aj na platforme spolupráce samotného Ústeckého a Žilinského samosprávneho kraja a veríme, že vzájomné projekty otvoria žiakom našich škôl priestor pre nadviazanie nových priateľov a získanie mnohých podnecujúcich nápadov.

JUDr. Jana Tomaníčková
zástupkyňa riaditeľky školy