NáVšteva eXtreme Parku v Žiline

V mesiaci jún žiaci našej školy navštívili v rámci projektu podporovaného Nadáciou Kia motors Slovakia posilňovňu v eXtreme Parku v Žiline. Žiaci mali možnosť zažiť netradičnú vyučovaciu hodinu telesnej a športovej výchovy pod vedením skúsených trénerov crossfitu. V prvej časti absolvovali kruhový tréning zameraný na posilňovanie rôznych častí tela v „indoor zóne“ , v druhej časti tréningu si v „outdoor zóne“ zacvičili na hrazdách a bradlách a vyskúšali si aj jeden z náročných crossfitových cvikov – prehadzovanie pneumatiky. Tešíme sa, že takto príjemne strávený čas vyučovania telesnej a športovej výchovy motivoval žiakov k záväzkom na vyvíjanie športových a pohybových aktivít aj v budúcnosti.