Domov KONTAKTY

Náš partner LKW WALTER

Už niekoľko rokov predmetová komisia nemeckého jazyka na  Obchodnej akadémii v Žiline úzko spolupracuje s firmou LKW WALTER.

LKW WALTER je európsky prepravca so sídlom vo Viedni, ktorý organizuje prepravy kompletných nákladov v rámci celej Európy. Je to jeden z najväčších prepravcov v oblasti kombinovanej dopravy už vyše 50 rokov. Kvalifikovaní pracovníci pochádzajú zo všetkých kútov Európy.

 Firma prejavuje záujem o absolventov našej školy, ktorí sú jazykovo zdatní v nemeckom jazyku a každoročne organizuje bezplatnú exkurziu do svojho sídla vo Viedni. Študenti sa majú možnosť detailne oboznámiť s charakterom a špecifikou práce v medzinárodnom tíme po skupinách, priamo na pracovnom mieste, ako aj so sociálnym zabezpečením mladých špecialistov týkajúcim sa ďalšieho profesného a jazykového vzdelávania, ubytovania, stravovania atď.

Tým najlepším a jazykovo podkutým študentom dáva firma možnosť zúčastniť sa konkurzu na vykonávanie praxe povinnej v rámci štúdia. Už niekoľko študentov bolo vybraných na absolvovanie praxe vo firme, niekoľkí naši absolventi pracujú vo firme ako riadni zamestnanci.

V tomto roku úspešne zvládli konkurz a na základe ponuky firmy absolvujú rôznu formu praxe až tri študentky štvrtého ročníka. Anna Synáková /4.D/, Alžbeta Masaryková /4.D/, Jana Romančíková /4.D/.

Študenti našej školy na exkurzii vo firme LKW WALTER vo Viedni.

lkw-walter