Most medzi teóriou a praxou

Cvičná firma praktikum je voliteľným odborným predmetom, ktorý je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka. Ide vlastne o hru na obchodovanie. Taktiež sa zvykne označovať ako most medzi teóriou a praxou.

Prečo?

Práca v cvičnej firme pripomína prácu v reálnej firme, preto študenti využívajú podklady z hospodárskej praxe a riadia sa platnými právnymi predpismi. Musia používať vedomosti získané v jednotlivých odborných predmetoch, predovšetkým ekonomiky, účtovníctva, obchodnej korešpondencie, výpočtovej techniky, marketingu a manažmentu, právnej náuky.

Jediný rozdiel je v tom, že výrobky, či služby sú fiktívne takisto, ako fiktívne sú i financie. Reálne sú doklady, s ktorými sa študenti stretávajú.

V školskom roku je aktívnych 6 cvičných firiem. Tu sú názvy troch z nich:

 tematic-club  animal-kingdom  amalker
Tematic club, s. r. o. (III. ročník) Animal Kingdom, s. r. o. (IV. ročník) Amalker, s. r. o. (IV. ročník)