MiniErasmus + 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V piatok 22. 11. 2019 sme sa ja a moja spolužiačka Alex stali súčasťou MiniErasmusu + 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Zúčastnili sme sa šiestich tridsaťminútových prednášok zo šiestich fakúlt univerzity. Mali sme tak možnosť vyskúšať si, ako prebiehajú vysokoškolské prednášky vedené jednotlivými profesormi.

Prvá z prednášok bola z Fakulty hospodárskej informatiky. Vďaka pánovi docentovi Vladimírovi Muchovi sme pochopili Zákon veľkých čísel. Ďalšia prednáška bola zameraná na hľadanie identity v globalizovanej spoločnosti. Pripravil si ju pre nás PhDr. Gilbert Futó z Fakulty medzinárodných vzťahov. Jeho novodobé poňatie prednášky naozaj oceňujem.  V poradí tretia prednáška bola venovaná menovým trhom a prednášaná pánom Ing. Miroslavom Kmeťkom  z Fakulty podnikového manažmentu. Dozvedeli sme ako fungujú menové trhy, spoločnosti, ktoré sa nimi zaoberajú, takisto sme získali nové poznatky o inflácii a jej dôsledkoch. Prednáška z Fakulty aplikovaných jazykov na tému Cultural Literacy  bola prednášaná v anglickom jazyku. S pánom Ing, Jozefom Orgonášom  z Obchodnej fakulty sme si formou praktických ukážok objasnili 4P marketingu.  Posledná z prednášok bola  z  Národohospodárskej fakulty  a týkala sa behaviorálnej ekonómie. Vďaka nej sme zistili, že spojenie ekonómie a psychológie je veľmi zaujímavá kombinácia. Pán inžinier Matej Lorko nám vysvetlil jej základ, ba dokonca sme videli jej fungovanie priamo v praxi – spoločne sme urobili ekonomický experiment.

Ďakujeme pani zástupkyni Kolmanovej a našej pani učiteľke triednej, že nám poskytli túto príležitosť.

Lucia Horčičáková