Domov KONTAKTY

Medzinárodný projekt rozvoja finančnej gramotnosti

V rámci medzinárodného projektu EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v celej Európe, kde je naša škola jedným z partnerov, je cieľom vytvoriť didaktický materiál v oblasti finančnej gramotnosti streoškolského a vysokoškolského vzdelávania. Projekt bol schválený v programe Európskej únie Erasmus+ a začal v novembri 2018. 29.4.2019 sme sa na našej škole stretli s pánom Oliverom Holzom, profesorom na Katolíckej univerzite v Leuvene v Belgicku, ktorý je koordinátorom uvedeného projektu. Pracovný tím našej školy tvorí pani zástupkyňa Mgr. Andrea Eliášová, Ing. Renáta Fojcíková, Ing. Lukáš Vartiak, PhD. a Ing. Miriam Cedzová. Naše stretnutie s pánom Holzom bolo zamerané na komunikáciu ohľadom detailov projektu, úloh, ktoré sú v kompetencii našej školy a práce na nasledujúce obdobie.

Within the international project EUFin: Innovative Integrated Tools for Education in Financial Literacy across Europe, where our school is one of the partners, the aim is to create didactic materials focused on financial literacy of the higher education and secondary education. The project was approved by the European Union’s Erasmus+ program and started in November 2018. On 29 April 2019, at our school, we met with Mr. Oliver Holz, a professor at the Catholic University of Leuven, Belgium, who is the coordinator of the project. Our school’s working team is formed by ladies Andrea Eliášová, Renata Fojcíkova, Miriam Cedzová and Mr. Lukáš Vartiak. Our meeting with Mr. Holz was aimed at communication about project details, tasks that are our school’s responsibility and work for the next period.