Domov KONTAKTY

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete.

DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk

Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

Program DofE na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, Žilina:

Naša škola sa tento školský rok s radosťou zapája do programu Dofe, aby sme umožnili našim žiakom cieľavedome, dlhodobo pracovať na sebe a tak sa ešte lepšie pripraviť na aktívny život v našej spoločnosti. Týmto krokom sa naši žiaci pripojili k ďalším viac ako 5 000 mladých ľudí na celom Slovensku, čo je viac, ako kedykoľvek pred tým.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte koordinátorov DoFe na našej škole:

• Mgr. Martin Rožek, (kabinet výchovného poradcu a koordinátora prevencie – 2. poschodie, hl. budova), oavoza.rozek@gmail.com

• lektor Alan James Davis (kabinet jazykov  – 1. poschodie, hl. budova)