Domov KONTAKTY

Matematický klokan 2021

Dňa 21. apríla 2021 sa 11  žiakov našej školy zúčastnilo na súťaži Matematický klokan, do ktorej sa naša škola zapája každý rok. Keďže súťaž prebiehala v období dištančného vzdelávania, žiaci sa zapojili online formou.

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej vyhlasovateľom  je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži a organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Školským šampiónom a úspešným riešiteľom  sa stal Juraj Pečalka z III. G, ale gratulácia, samozrejme, patrí aj ostatným šikovným študentom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže. Blahoželáme!

Ing. Jana Pevná