Matematický klokan 2018

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Viac o samotnej súťaži sa dozviete na stránke matematickyklokan.sk.

Súťaže sa zúčastnilo aj 35 našich študentov v kategóriách Kadet 9, Kadet O12 a Junior O34. V kategórii Kadet 9 celkovo súťažilo 2064 žiakov, v kategórii Kadet O12 celkovo súťažilo 2920 žiakov a v kategórii Junior O34 1886 žiakov.

Školským šampiónom sa stal Denis Rosa (3. A), ktorý sa s percentilom 88,30% umiestnil na 211. – 234. mieste v rámci SR. Tesne za ním sa s percentilom 80,40% a na 394. – 416.  mieste v rámci SR umiestnila Tereza Maceková (1. G).

Ďalší študenti s pekným umiestnením boli:

  • Samuel Studený – 2. B
  • Lívia Drbulová – 1. G
  • Terézia Kaňová – 1. G
  • Diana Vráblová – 2. B

K peknému umiestneniu blahoželáme!