Mastný hrniec

Dňa 15.03.2019 sa naša škola zúčastnila divadelného predstavenia od Júliusa Barča Ivana „Mastný hrniec“. Je to jedna z najlepších slovenských veselohier o nemenlivom ľudskom charaktere, pokrytectve, pretvárke a pätolizačstve. V jednom hrnci sa varí tá najvyberanejšia smotánka s jediným cieľom: ukradnúť a primastiť si čo najviac pre seba samého. Veselohra zatne do živého, odhalí ducha spoločnosti, pričom nikto nezostane bez viny. Najlepšia je kritika cez satiru a najlepší je smiech cez slzy. Humor dokáže motivovať k reflexii a sebareflexii a môže byť hodnotnou a zároveň kultivovanou cestou k zmene k lepšiemu.

Celé predstavenie bolo dopĺňané veselými pesničkami s humorným podtónom ako: Rodný môj kraj, Ja vodku pijem rád, Tatranský expres a iné.

Divadlo sa páčilo a pobavilo nielen pedagógov ale aj študentov.

Mgr. Jaroslava Baltová