Domov KONTAKTY

Leonardo da Vinci – Mobilita v Londýne

saaicNárodná agentúra Programu celoživotného vzdelávania podporila v roku 2013 mobilitný projekt Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Young economistst and the European labour market“, ktorý bol vypracovaný v rámci výzvy podprogramu Leonardo da Vinci. Projekt bol zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v zahraničí a overenie ich odborných jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom Obchodnej akadémie v Žiline získať praktické pracovné skúsenosti z výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu, flexibilitu, pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej stáže.

Počas pobytu vo Veľkej Británii (od 24. novembra 2013 do 7. decembra 2013) získali 15-ti žiaci nové praktické vedomosti a zručnosti z oblasti ekonomiky, riadenia, manažmentu, marketingu, administratívy a korešpondencie a osvojili si odborné jazykové kompetencie. Odborná prax v zahraničí prispela ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýšila ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Dôležitým cieľom mobility bolo oboznámiť žiakov so životným štýlom obyvateľov Veľkej Británie, odstrániť multikultúrne bariéry a poznať tradičnú kultúru Veľkej Británie. Stáž umožnila žiakom osvojiť si odlišné prístupy a zvyky v pracovnom a spoločenskom živote, uvedomiť si zodpovednosť za svoje konanie v oblasti medziľudských a pracovných vzťahov. Žiaci sa naučili tímovej spolupráci, efektívne riešiť problémy v cudzom jazyku a osvojili si profesionálny prístup práce v komerčnej sfére. Účastníci odbornej stáže v zahraničí získali účastnícky certifikát od hostiteľskej organizácie (ADC College v Londýne) a dokument Europass-Mobility od vysielajúcej organizácie (Obchodná akadémia v Žiline). Veľké poďakovanie patrí pani Ing. Ľubici Pevnej – riaditeľke školy za manažovanie projektu a pani Mgr. Monike Ďuríkovej – vedúcej predmetovej komisie anglického jazyka za sprevádzanie účastníkov a kontrolu výkonu odbornej praxe v hlavnom meste Veľkej Británie.

pcv3Podprogram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám mládeže v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Viac informácií o Programe celoživotného vzdelávania a podprograme Leonardo da Vinci je dostupných na www.saaic.sk.

Osobné skúsenosti účastníkov mobility podľa obsahu záverečných správ:

Adriana M.: „Získala som nové odborné zručnosti. Vo firme som pracovala často na počítači. Naučila som sa byť viac zodpovedná. Mojou pracovnou náplňou boli aj informačné telefonáty, vystavovanie objednávok, evidencia žiadostí o zamestnanie, vytváranie nových pracovných zmlúv, zisťovanie chýbajúcich údajov, kontrola dokumentov, tlač dokumentov, zasielanie dotazníkov, oprava chybných údajov. Určite ma to v budúcnosti posunie ďalej, pretože byť v zahraničí je najlepší spôsob ako si zlepšiť komunikáciu v cudzom jazyku. Prvýkrát som vyskúšala let lietadlom, zažila rozdielnu kultúru na vlastnej koži. Otestovala som si vlastné orientačné schopnosti a nestratila som sa“.

Lenka S.: „Naučila som sa, ako sa správať v pracovnom prostredí v zahraničí. Naučila som komunikovať s ľuďmi v cudzom jazyku a teraz lepšie rozumiem ľuďom, ktorí hovoria v anglickom jazyku. Verím, že moja odborná stáž v zahraničí mi pomôže pri ďalšom štúdiu. Určite som si zvýšila sebadôveru, nebojím sa komunikovať s ľuďmi v cudzom jazyku. Pracovala som v cestovnej kancelárii, kde som väčšinu svojej práce robila na počítači v databáze cestovnej kancelárie, zasielala e-maily do hotelov, kontrolovala som dokumenty a verím, že mi to pomôže pri hľadaní práce, či už na Slovensku alebo v zahraničí“.

Vlasta H.: „Moja dvojtýždňová stáž v Londýne mi priniesla veľa skúseností, zlepšila som si svoje orientačné schopnosti, získala som viac sebavedomia. Nebála som sa komunikovať s ľuďmi, keď som potrebovala niečo zistiť, alebo sa opýtať na cestu. Získala som nových priateľov, s ktorými si môžem písať a zlepšovať anglický jazyk. Som spokojná so svojou stážou v Londýne, pretože som sa veľmi bála, ako to všetko dopadne, som spokojná s ľuďmi, ktorí mi túto prácu veľmi uľahčili, hlavne ľudia s ktorými som najviac komunikovala. Prvýkrát som letela lietadlom, a zvládla som to. Som vďačná, že som mohla absolvovať túto stáž“.

Ingrid M.: „Celú stáž hodnotím veľmi dobre. Som veľmi spokojná s mojou hosťovskou rodinou, ako aj s pracoviskom, v ktorom som pracovala. Hosťovská rodina bola veľmi príjemná a priateľská. Vždy sme sa vedeli dorozumieť, dohodnúť sa a aj sa spolu porozprávať. Na pracovisku bolo veľmi príjemné prostredie a priateľský kolektív. Adaptácia v novom prostredí bola tým pádom veľmi rýchla. Bol to pre mňa obrovský prínos nových skúseností. Vrelo by som túto stáž odporučila každému angličtinárovi. Je to veľká skúsenosť a zdokonalenie. Rada by som si zopakovala aj druhý raz“.

Petra Š.: „Pobyt v zahraničí bol pre mňa skvelou príležitosťou zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Tak isto som sa osamostatnila a zdokonalila som sa v komunikácií v cudzom jazyku. Získala som pracovné skúsenosti a spoznala som, ako to funguje v zamestnaní v zahraničí. Pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovorili len v anglickom jazyku bol pre mňa veľký zážitok a verím, že všetko to, čo som zažila, mi pomôže v škole pri študovaní, ale aj v mojom budúcom zamestnaní. Zažila som množstvo nových vecí ako je napríklad let lietadlom, cestovanie metrom a spoznala som život v multikultúrnom meste Londýn“.

Dominik K.: „Stáž vo Veľkej Británii hodnotím pozitívne, mal som možnosť navštíviť Londýn, za čo veľmi ďakujem a rozhodne je to perfektná príležitosť vyskúšať si život v zahraničí, zlepšiť sa v jazyku, orientácii a komunikácii“.

Martin L.: „Zahraničnou mobilitou som získal značné prínosy pre svoj budúci život, či už osobný alebo profesionálny. Množstvo na prvý pohľad bežných vecí som si vyskúšal prvýkrát, či už cestu lietadlom, cestovanie metrom a celkovo cestovanie v metropole svetového významu, akou Londýn bezpochyby je, odlúčenie od rodiny a rodnej krajiny na dlhší čas. V budúcnosti chcem žiť, študovať a pracovať v zahraničí a myslím si, že projekt mi k tomu pomohol. Síce som nezískal konkrétne kontakty, aby som sa mohol do Londýna vrátiť, ale zistil som, ako to zahraničí funguje, Londýn je jedno z najmultikultúrnejších miest na svete, stretol som množstvo nových ľudí, spoznal množstvo nových zvykov“.

Tomáš K.: „Zlepšil som sa v komunikácii, vyjadrovaní v cudzom jazyku. Prvýkrát som cestoval lietadlom a takisto som skúsil aj cestovanie metrom. V Londýne som sa musel spoliehať sám na seba, a v prípade problémov sa vynájsť alebo sa opýtať okoloidúcich. Prácou v zahraničí som získal veľkú skúsenosť a prínos, ktoré môžem  využiť v mojom budúcom v živote a pri hľadaní práce“.

Silvia Ch.: „Pomohlo mi to zdokonaliť sa v anglickom jazyku a mala som možnosť komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi, spoznať kultúru a zažiť život v multikultúrnej spoločnosti. Okúsila som, aké je to byť viac samostatná, bez pomoci rodičov. Vyskúšala som si orientovať sa v miestnej doprave“.

Bohuslav K.: „Zlepšili sa moje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Naučil som sa zodpovednosti a samostatnosti. Multikultúrna krajina je jedinečná, na Slovensku som nezažil toľko rôznych národností, naučil som sa tolerovať rôzne národnosti. Myslím si, že po tejto skúsenosti zvládnem aj pohovor do zahraničnej firmy, kde by som rád v budúcnosti pracoval“.

Dominika S.: „Bolo mi cťou byť súčasťou tohto projektu. Som veľmi šťastná, že práve ja som dostala takúto príležitosť. Myslím, že finančné prostriedky vynaložené na tento pobyt neboli zbytočné, ale naopak – vynaložili sa veľmi efektívne. Táto skúsenosť je pre mňa veľkým prínosom, pretože po škole by som chcela ísť pracovať do zahraničia a toto bola úžasná príležitosť si to vyskúšať. Pomohlo mi to k mojej samostatnosti, výrazne som si zlepšila moje jazykové schopnosti, zvýšila som si sebadôveru,  otestovala som moje orientačné schopnosti v cudzom „svete“, spoznala som množstvo nových ľudí iných národnosti, vyskúšala som si žiť v anglickej rodine, ale hlavne som zistila, že nič nie je také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá, že všetko sa dá vyriešiť.“

Lenka G.: „Táto neskutočná príležitosť mi dala možnosť rozhľadu a utvrdila ma v mojich plánoch do budúcnosti. Veľmi mi tento pobyt pomohol aj z hľadiska môjho ďalšieho výberu vysokej školy. Dostala som dokonca aj možnosť odborných referencií od manažérky Holiday Inn London Heathrow, kde som pracovala, konkrétne na oddelení HR (ľudské zdroje). Jazykové zručnosti, ktoré som nadobudla mi pomôžu nielen pri mojom štúdiu a jeho ukončení, ale aj v ďalšom uplatnení sa“.

Lucia S.: „Celkovo hodnotím túto stáž na výbornú. Páčila sa mi moja hosťujúca rodina, ktorá bola veľmi milá a bezproblémová. Ďalej sa mi páčili jazykové kurzy zabezpečené ADC College, ktoré prebiehali veľmi aktívne a boli zábavne. Veľa som sa naučila. Myslím si, že celkový čas na zlepšenie komunikačných schopností bol celkom krátky. Rada by som ostala aj štyri týždne. Práca, ktorú som vykonávala, sa mi veľmi páčila. Pracovala som s veľmi dobrým kolektívom a cítila som sa tam skvele. Doprava v Londýne bola veľmi prehľadná a cestovanie nám uľahčili oyster karty. Som rada, že som mohla absolvovať takúto stáž. Myslím si, že to boli vo veľmi veľkej miere dobre využité finančné prostriedky. Odporučila by som túto skúsenosť všetkým študentom, ktorý sa chcú zlepšiť v komunikácii a spoznať nový život a ľudí. Dalo mi to veľa skúseností a  na dva týždne som bola plne zodpovedná sama za seba. Zlepšila som sa v angličtine a po tejto skúsenosti nemám žiadny problém komunikovať v anglickom jazyku a dokonca by som si rada našla prácu v zahraničí.  Po prvý krát som letela lietadlom a bol to pre mňa obrovský zážitok. Prvý krát som pracovala s inak hovoriacou spoločnosťou a stretla veľa nových ľudí a spoznala multikultúrnu spoločnosť“.

Marek V.: „Cítim, že som sa zlepšil v jazyku, osamostatnil a som príjemne prekvapený tým, že som takmer všetko rozumel a nebál som sa nadviazať kontakt s okoloidúcimi alebo aj na pracovisku, získal som mnoho skúseností ohľadom práce a kontaktu s ľuďmi na rôznych úrovniach, zlepšil si komunikačne schopnosti v cudzom jazyku, ale aj bežnú orientáciu v neznámom prostredí a zlepšil sebavedomie, osvojil som si rôzne nové postupy a zručnosti pri práci a prácu v nových programoch. Očakávam, že vďaka tejto skúsenosti sa mi možno otvoria nové brány, ktoré boli doteraz zatvorené a možno, aj by som si trúfol ísť na pohovor ohľadom zahraničnej práce, na ktorú by som bez tejto stáže nenašiel dosť odvahy. Tiež by mi mohli pomôcť referencie poskytnuté mojimi dozornými osobami, ktoré boli veľmi ochotné a pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre, nakoľko vo firme vládlo takmer rodinné prostredie“.

Viktória D.: „Bolo mi cťou byť súčasťou niečoho takého skvelo zorganizovaného a veľmi prospešného projektu, ako bol tento. Už od začiatku nám bola poskytovaná dostatočná pozornosť a príprava, čo sa týka či už jazykových kurzov a hromady iných vecí ohľadom našej praxe. Myslím, že finančné prostriedky vynaložené na tento pobyt mali svoj efekt. Zakúsila som, ako chutí život v zahraničí, spoznala som mnohých priateľských ľudí s veľkým srdiečkom. Pomohlo mi to k mojej samostatnosti, a tiež som určite získala mnohé znalosti ohľadne anglického jazyka, ktoré som získavala nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj v našich hosťujúcich rodinách., ktoré by nám zniesli aj modré z neba. A taktiež  som bola v neustálom styku s verejnosťou, keďže som pracovala v obchode, kde som mala vždy po boku zodpovedných a zhovorčivých kolegov, s ktorými som trávila nielen dlhé chvíle v obchode, ale aj na chutných obedoch v reštauráciách. Bola mi dokonca dopriata tá česť, že som pracovala aj pri pokladni a na displayi svietilo moje meno. Tento pobyt je nenahraditeľnou skúsenosťou, kde človek objaví sám seba, zlepší svoju orientáciu v neznámom prostredí a stáva sa samostatným a nie tak hanblivým človiečikom za pár krátkych, ale krásnych dní.“