tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Kreatívne workshopy stále žiadané…

Vo štvrtok 10.5.2018   v priestoroch našej školy Ing. Martin Klepek opäť so svojimi študentami  Obchodno  podnikateľskej  fakulty  Slezskej univerzity v Karvinej  zorganizoval  kreatívny workshop pre študentov našej  školy . Pre veľký záujem sa zúčastnili workshopu okrem žiakov cvičnej  firmy aj žiaci III.C a  II.B. Na samotný priebeh sa prišla pozrieť aj p. zástupkyňa Tomaníčková. Po úvodných slovách sa  žiaci museli rozdeliť do skupín v dvoch triedach, v ktorých súbežne prebiehal  workshop.  Workshop sa zaoberal relatívne novou technikou Desing  Thinking vyvinutou v USA, na základe ktorej sa žiaci učili poznávať ľudské potreby a vytvárať na ne produkty, ktoré skutočne tieto potreby  naplňujú.

Žiaci si prešli tvorbou marketingovej komunikácie od analýzy trhu až po návrh komunikácie  reálnej firmy. Žiaci si mohli vyskúšať prácu v tíme, ako využívať kreativitu, ktorú mali vo vlastných rukách. Bolo iba na žiakoch, ktoré nástroje komunikácie využívali   s pocitom získania konkurenčných výhod. Aj v  budúcnosti radi uvítame spoluprácu so Slezskou univerzitou.

Ing. Andrea  Hlačinová