Kreatívne workshopy cvičných firiem

Vo štvrtok 6.4.2017  v priestoroch našej školy Ing. Martin Klepek so svojimi študentami  Obchodno  podnikateľskej  fakulty  Slezskej univerzity v Karvinej  zorganizoval  kreatívne workshopy pre študentov IV.ročníkov. Pre veľký záujem sa zúčastnili workshopu okrem žiakov cvičných firiem aj žiaci daňovej sústavy a bankovníctva.  Po úvodných slovách sa  žiaci rozdelili do skupín v dvoch triedach, v ktorých súbežne prebiehali oba workshopy.  Prvý workshop sa zaoberal relatívne novou technikou Desing  Thinking vyvinutou v USA, na základe ktorej sa žiaci učili poznávať ľudské potreby a vytvárať na ne produkty, ktoré skutočne tieto potreby  naplňujú. Druhý workshop sa týkal kreativity v marketingovej komunikácii. Žiaci si prešli tvorbou marketingovej komunikácie od analýzy trhu až po návrh komunikácie  reálnej firmy. Žiaci si mohli vyskúšať prácu v tíme, ako využívať kreativitu, ktorú mali vo vlastných rukách. Bolo iba na žiakoch, ktoré nástroje komunikácie využívali   s pocitom získania konkurenčných výhod. Aj v  budúcnosti radi uvítame spoluprácu so Slezskou univerzitou.

Ing. Andrea  Hlačinová