Domov KONTAKTY

Krajské kolo Ekonomickej olympiády

V pondelok  7.2.2020 sa uskutočnil   už   tretí  ročník  Ekonomickej olympiády  na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Z našej školy postúpilo do krajského kola päť  žiačok:

  • Marcela Beliančinová, Emma Doležalová,  Drdáková Natália, Silvia Hulínová a Lenka Salátová.

Celý test  pozostával z rôznych typov otázok, v ktorých museli vysvetliť či rozpísať problematiku fungovania dopytu a ponuky, základy monetárnej politiky, vypočítať úrok či výnos, mať prehľad o výdavkoch verejnej správy, poznať zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, poznať najznámejších svetových i slovenských ekonómov.

Cieľom bolo zistiť, čo sa žiaci naučili a dokázať, že vedie uvažovať ako ekonómovia a svoje tvrdenie dokážu obhájiť. Vyhodnotenie  krajského kola bude v priebehu marca. Našim  dievčatám držíme palce.                                                                                                                                            Ing.  Andrea Hlačinová