Domov KONTAKTY

Krajské kolo Ekonomickej olympiády

V pondelok  11.2.2018 sa uskutočnil   už   druhý ročník  Ekonomickej olympiády  na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Z našej školy postúpili do krajského kola tri žiačky:

  • Silvia Hulínová,
  • Marianna Kupčuliaková,
  • Denisa Brozová.

Celý test pozostával zo 4 častí, prvá časť obsahovala 5 testových otázok (vždy s jednou správnou odpoveďou) a tri ďalšie obsahovali po 1 otvorenej  otázke, kde bolo potrebné vysvetliť, rozpísať a zdôvodniť svoju odpoveď. Žiaci museli vysvetliť fungovanie dopytu a ponuky, základy monetárnej politiky, vypočítať úrok či výnos, mať prehľad o výdavkoch verejnej správy, poznať zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, poznať najznámejších svetových i slovenských ekonómov. Cieľom bolo zistiť, čo sa žiaci naučili a dokázať, že vedie uvažovať ako ekonómovia a svoje tvrdenie vedieť obhájiť. Vyhodnotenie  krajského kola bude v priebehu marca. Našim trom dievčatám držíme palce.                                                                                                                                                                               

Ing.  Andrea Hlačinová